Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Artikel 34 <---> artikel 41


30 juli 2005

Vraag nummer: 3927  (oude nummer: 6296)

Hoe art. 34 van de Wlb te interpreteren?
Als er een bijzondere begraafplaats in gebruik wordt genomen, moet je daarvoor toestemming vragen van B + W. (Zie art. 41.) Maar wat te doen als je een gemeentelijke begraafplaats in gebruik wilt nemen? In art. 34 staat: 'Betreffende de aanleg of de uitbreiding van een gemeentelijke begraafplaats wordt de daartoe door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen ambtenaar gehoord.'
Hoe dat te interpreteren?

Vele malen dank.

Antwoord:

Geachte heer,

Er is voor de aanleg of uitbreiding advies nodig van VROM, dat staat in beginsel al in de Inspectierichtlijn van VROM. Men kan over het voornemen als gemeente een brief schrijven naar de regionale inspectie van VROM, maar ik durf een weddenschap af te sluiten dat je een inhoudsloos antwoord krijgt waarin niets meer staat dan wat in de Inspectierichtlijn staat.
De Inspectierichtlijn is een geel boekje uit november 1999, dat in 1999/2000 naar alle gemeenten is gezonden. Maar dat ook te vinden is op de site van VROM.

Maar, zoals uit de tekst van artikel 41 al blijkt, is er geen toestemming van B&W nodig. Daar staat in de tekst dat dit artikel 41 alleen geldt voor bijzondere begraafplaatsen. Dus niet voor het in gebruik nemen van (een uitbreiding van) een gemeentelijke begraafplaats.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE