Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wanneer mini-begraafplaatsje mogelijk?


9 februari 2004

Vraag nummer: 2870  (oude nummer: 3989)

Geachte heer van der Putten,

In vraag 3410 in de rubriek "Graf/begraafplaats op eigen grond" antwoordt u aan dhr de Jong dat oprichting van een mini-begraafplaats op eigen grond mogelijk is. Hoe is dit begrip "mini" te definieren en welke argumenten zijn er om alleen die "mini"begraafplaatsen toe te staan.
Binnen de gemeente Deurne ligt een aanvraag voor een particuliere begraafplaats voor 36 overledenen. Valt dit onder uw definitie "mini" en wat zijn dan argumenten om geen medewerking te verlenen??
met vriendelijke groet,
A.J.M. Duijmelings
Gemeente Deurne

Antwoord:

Geachte heer Duijmelings,

Er is geen wettelijke regel dat 'mini' is toegestaan en 'midi' of 'maxi' niet. Ook andersom niet.
Welke argumenten er zijn om geen medewerking te verlenen hangen af van de omstandigheden van het geval. Soms is dat maar 1 goed argument (maar 1 goed is goed genoeg), soms zijn het er 5, soms is er geen een. Daar valt in zijn algemeenheid weinig zinnigs over te zeggen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE