Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlof voor asverstrooiingsplaats op begraafplaats


18 maart 2008

Vraag nummer: 5293  (oude nummer: 10485)

Een bijzondere (RK) begraafplaats in onze mooie gemeente heeft een verzoek gedaan om een strooiveld op deze begraafplaats te mogen aanleggen.
In onze APV is dit niet verboden.
Nu vragen wij ons af of deze aanwijzing mogelijk danwel noodzakelijk is, omdat in art 66 lid b dit niet mogelijk is. Zo ja waar kunnen wij dit in de (een) wet vinden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik begrijp het probleem niet. Natuurlijk is het wel mogelijk om toe te staan om een strooiveld op een bijzondere begraafplaats aan te leggen. Er is geen enkele reden om het te weigeren; er staan ook geen weigeringsgronden in de wet. Het gaat alleen om de voorwaarden waarónder het mag.

Ik zie niet wat artikel 66 aanhef en sub b van de Wlb er mee te maken heeft. Op een strooiveld kan worden verstrooid direct (een maand) na de crematie, of bij wijze van ruiming door de begraafplaatshouder of gewoon als iemand bedenkt dat hij/zij daar graag de as van ouders, echtgenoot etc. wil verstrooien. Dat zijn de dingen die in artikel 66 staan, maar dat is niet de zorg van de gemeente, daar let de begraafplaatshouder zelf op.

In artikel 66b staat in lid 2 dat B&W verlof kunnen verlenen, na het horen van de door VROM aangewezen ambtenaar. Hiermee wordt gedoeld op de Inspectierichtlijn lijkbezorging uit 1999 van VROM.
In die richtlijn staat een staffel dat men met verschillende hoeveelheden as per hectare anders kom moet gaan. Bij niet meer dan 90 verstrooiingen per hectare per jaar zijn geen nadere eisen nodig, bij meer verstrooiingen (van 90 tot 370 per jaar) is eens in de 25 jaar een bemonstering van de grond nodig, bij grotere aantallen vaker, etc.

Het gaat er in het verlof van B&W alleen om, om vast te leggen dat men jaarlijks een bepaalde hoeveelheid as kan verstrooien. Voor een waarschijnlijk wat kleinere begraafplaats als die in uw inderdaad mooie gemeente is dat nauwelijks een item, men zal vast niet meer dan 90 verstrooiingen per jaar hebben. Dan zijn er geen aanvullende maatregelen nodig, die hoeven worden opgelegd. Voor de bepaling van de hoeveelheid mag de opppervlakte van de hele begraafplaats genomen worden, niet per se van een hoekje van 10 bij 10, als men dat zou willen gebruiken. De zwaardere normen in de Inspectierichtlijn zijn vooral bedoeld voor crematoria, die jaarlijks honderden verstrooiingen kunnen hebben.

Ik meen dat u zonder enig probleem een eenvoudig verlof kunt afgeven, waarin staat dat verstrooiingen tot 90 stuks per jaar per hectare zonder het treffen van nadere maatregelen zijn toegestaan.
U hoeft ook niet zelf de oppervlakte na te gaan en te berekenen of het op deze begraafplaats gerelateerd aan de oppervlakte nu 73 of 121 verstrooiingen mogen zijn, etc. Dat is de verantwoording van de begraafplaatshouder. En vermoedelijk blijft men daar toch ver onder.

Zie vergelijkbare vragen in de sub-rubriek Cremeren > Strooiveld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE