Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wetswijziging afscheiding begraafplaats 1991


7 april 2016

Vraag nummer: 45780

Beste heer van der Putten,

Momenteel heb ik een dispuut met mijn gemeente over de renovatie van de lokale begraafplaats. De bestaande coniferen van +/- 2 meter is vervangen door een buxushaag van +/- 0,5 meter.
U stelt meerdere malen dat er sinds 1991 geen wettelijk kader meer is voor de afscheiding van begraafplaatsen hierbij aangevende dat dit 'bewust' is weggelaten.
Kent u toevallig de overweging achter dit bewust schrappen?

Ik hoor graag van u,

Met vriendelijke groet,

Ben Arts

Antwoord:

Geachte heer,

In de oude Wet op de lijkbezorging, zoals die gold tot 1991, stond in artikel 18 "Elke begraafplaats wordt door een muur, heining, rasterwerk of heg, ter hoogte van ten minste twee meters, afgesloten". Hiervan kon ontheffing worden verleend door de Kroon, indien op een andere wijze behoorlijk in de afscheiding was voorzien.

In 1991 werd de bepaling niet overgenomen in de herziene Wet op de lijkbezorging. In de herziene wet wilde men vermijden om 'te kleine', gedetailleerde en betuttelende regels op te nemen.
In de toelichting op de wetsherziening is niet specifiek benoemd waarom een aantal artikelen, zoals artikel 18, niet is overgenomen. Men wilde een minder gedetailleerde wet en het meer aan houders van begraafplaatsen zelf overlaten wat voor afscheiding men passend vond.

Er was bovendien een maatschappelijke tendens om nieuwe begraafplaatsen zo open mogelijk aan te leggen. De begraafplaatsen in Almere waren daar voorbeelden van.
De Inspectie van de volksgezondheid voor de hygiƫne van het milieu, die destijds een adviserende taak bij de aanleg van nieuwe begraafplaatsen had, deed in 1991 in de toenmalige 'Inspectierichtlijn lijkbezorging' nog wel de aanbeveling om een dichte of groenblijvende omheining aan te brengen. En was daarmee 'strenger' dan de oude wet, die een open rasterwerk ook voldoende vond. Die Inspectie had wel vaker de neiging om strenger te zijn dan de wetgever, of de wetgever tegen te werken, waardoor haar taken in 2010 uit de wet zijn gehaald.
De tendens naar minder afsluiting van begraafplaatsen is de afgelopen decennia doorgezet, getuige ook de opkomst van natuurbegraafplaatsen, die vaak geen omheiningen kennen.

Een buurman die het jammer vindt dat op een aanpalende begraafplaats een muur of haag verdwijnt, kan natuurlijk altijd zelf op eigen terrein een haag planten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 23 april 2016 wordt in de Westerkerk in Amsterdam de Uitvaartbeurs Amsterdam gehouden. De beurs is gratis toegankelijk voor het publiek!


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE