Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bepaling gebruiksvergoeding grond begraafplaats


6 oktober 2009

Vraag nummer: 6938  (oude nummer: 13996)

Hoe kan een nieuwe gebruiksvergoeding worden vastgesteld voor een al jaren bestaande begraafplaats waarbij de grond in eigendom is van een kerkelijke instantie?
Hoe wordt een grondwaarde hiervoor bepaald?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Normaal gaat men bij het bepalen van een gebruiksvergoeding uit van de economische waarde van de grond. Maar dat is bij een begraafplaats een bijzonder lastige zaak, want een begraafplaats heeft nauwelijks of geen economische waarde. De meeste begraafplaatshouders zijn al blij als ze zonder verlies kunnen 'draaien', soms met behulp van vrijwilligers. De meeste gemeenten leggen fors geld toe op de exploitatie van een begraafplaats.

Een invalshoek is om te kijken wat het de gemeente zou kosten als zij grond zou moeten kopen om die als begraafplaats te gaan gebruiken. Dan gaat het waarschijnlijk om een relatief laag bedrag, omdat je niet de beste, mooiste en vruchtbaarste grond hoeft te hebben.
Een andere invalshoek is om te kijken wat de grond voor de kerkelijke instantie waard is. Waarschijnlijk niets, omdat men de grond de komende decennia voor niets anders dan begraven kan gebruiken, als het grond rond of bij een kerk is. Men zou er misschien wel geld op toe moeten leggen, omdat een ander dan voor het onderhoud verantwoordelijk is.
Maar dit soort overwegingen kunt u zelf ook bedenken.
Er is in ieder geval geen landelijk gangbare richtlijn; die is mij althans niet bekend. Het is meer een kwestie van handjeklap, wat beide partijen acceptabel vinden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE