Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Oud kerkhof opnieuw heropenen

1 juli 2024

Vraag nummer: 68633

mijn dochter heeft een kerk met oud kerkhof gekocht , nu zou zij graag weer mensen willen of kunnen laten begraven op die oude kerkhof rond de kerk .er staan nu nog een paar oude stenen . hoe en waar kan je de vergunnigen krijgen om opnieuw mensen te begraven. op dit kerkhof mevr kalse

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Op een terrein kunnen mensen worden begraven als:
1. de grond in het bestemmingsplan als begraafplaats is bestemd;
2. de gemeenteraad een besluit heeft genomen om de grond als begraafplaats aan te wijzen, eventueel onder voorwaarden;
3. tot slot burgemeester en wethouders toestemming geven voor begraving, nadat ze hebben gezien dat aan de eisen en voorwaarden als bedoeld onder 1 en 2 is voldaan.

Echter, als het gaat om een terrein dat heel lang geleden al begraafplaats was, kan het zijn dat zulke besluiten niet meer te vinden zijn of nooit genomen zijn. De wetgeving voor bestemmingsplannen bijvoorbeeld, dateert van 1964. Waarschijnlijk bestond het kerkhof van uw dochter toen al. Dan is het waarschijnlijk zonder een procedure later in een bestemmingsplan opgenomen. Dat kan ook.

Het is ook de vraag of het kerkhof ooit (door het kerkbestuur) formeel voor begravingen gesloten is, of (door de gemeente) gesloten verklaard is. Als dat niet het geval is, kan er nog steeds begraven worden, bij wijze van spreken vanmiddag nog.

Eerst moet een aantal stukken bestudeerd worde, zoals de koopakte van het terrein. Wat staat daar in? En het bestemmingsplan.

Uw dochter kan natuurlijk e.e.a. bij de gemeente navragen. Maar het is niet verstandig om dat te doen zonder voorkennis, omdat de kans bestaat dat de eerste reactie afwijzend is, omdat men er geen ervaring mee heeft. Dan sta je al meteen 1 - 0 achter als je een serieus plan hebt.

Er kan altijd een procedure worden gestart om de grond weer de status van begraafplaats te geven, maar de vraag is ook of dat loont. Er moeten dan allerlei onderzoeken plaatsvinden, die makkelijk in de (tien)duizenden euro's kunnen lopen. Ik denk dan vooral aan een archeologisch onderzoek en onderzoek naar de grondwaterstand.

Als uw dochter serieuze plannen heeft, ontkomt zij er niet aan om deskundige hulp in de arm te nemen, zoals van ondergetekende.
Zonder kennis van zaken gaat zoiets nooit lukken.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Aanleggen begraafplaats e.d.'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder