Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bezwaar tegen ophogen begraafplaats


3 mei 2016

Vraag nummer: 46035

Goedemorgen meneer v.d. Putten,
Dit jaar willen we 1 van onze begraafplaatsen gaan ophogen vanwege een te hoge grondwaterstand.
Daarbij worden alle monumenten tijdelijk verwijderd en opgeslagen en komen op precies dezelfde plaats weer terug, ook geheel weer recht gesteld. We hebben daarvoor alle RH een brief gestuurd met een uitgebreide uitleg en een informatieavond gehouden. 1 RH maakt nu bezwaar. Zij wil beslist niet dat we aan het monument komen en noemt het verstoren van de grafrust. Diverse uitlegpogingen, o.a. over wat grafrust inhoudt en de zorgvuldige werkwijze, hebben helaas niet geholpen. Kan deze RH het werk tegenhouden? Het betreft m.i. groot onderhoud van de begraafplaats (vanaf 1918)? Deze zou zonder de verhoging over 10 jaar vol zijn omdat we de vrijgekomen graven niet kunnen hergebruiken door het grondwater. Rh zegt daar geen boodschap aan te hebben en noemt het ons probleem.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het zou handig geweest zijn in dit geval, als de beheersverordening van uw gemeente een bepaling zou bevatten dat grafmonumenten tijdelijk kunnen worden weggenomen, indien dit voor het beheer van de begraafplaats noodzakelijk is. Dat is ook altijd een van mijn voorstellen tot aanpassing van een beheersverordening. Dan had je een duidelijke regel om naar te wijzen. Dat helpt vaak wel in de communicatie met publiek.

In dit geval is die duidelijke regel er niet, maar de houder van de begraafplaats is toch altijd bevoegd om maatregelen te treffen die nodig zijn om het beheer en gebruik van de begraafplaats te optimaliseren.

Voor de uitvoering van het voornemen van uw gemeente is geen toestemming van alle individuele rechthebbenden nodig. Het is in de kern een vrij simpele beheersmaatregel om grafstenen even weg te nemen en weer terug te plaatsen. Dat is geen aantasting van de grafrust. Het is ook geen grafschennis, omdat het bevoegd gebeurt in het kader van beheersmaatregelen.
Er is ook geen besluit voor nodig in die zin dat rechthebbenden allemaal een beschikking zouden krijgen, waar ze bezwaar tegen zouden kunnen maken. Dat is niet aan de orde, omdat deze beheershandelingen geen rechtsgevolgen hebben.

Ik mag er van uit gaan dat e.e.a. zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat de grafmonumenten later op exact de juiste plek kunnen worden herplaatst.

U kunt gewoonweg tot uitvoering van uw voornemen overgaan. Als de betreffende rechthebbende daar bezwaar tegen heeft kan ze zich - via een advocaat - tot de burgerlijke rechter wenden.
Ik voorzie geen problemen. Het ophogen van een begraafplaats en graven met zand is een doodnormale zaak. Dat iemand dat misschien niet leuk vindt is jammer voor die persoon, maar ik zie geen recht of titel om de ophoging tegen te houden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE