Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bebouwing nabij een begraafplaats


6 augustus 2004

Vraag nummer: 3255  (oude nummer: 4548)

In het verleden was er een wet die inhield dat er binnen bepaalde afstand van een begraafplaats niet gebouwd mocht worden. Welke wet was dat en geldt deze wetgeving vandaag de dag nog?

Antwoord:

Geachte heer,

Tot 1986 (of 1988) stond in de Wet op de lijkbezorging dat een afstand van 50 meter moest worden aangebouden voor de aanleg van een begraafplaats tot de bebouwde kom. NĂ­et voor de bouw van woningen nabij de begraafplaats.
Dus zoals u de vraag stelt (bouwen binnen een bepaalde straal vanaf een begraafplaats) is er nooit wetgeving geweest; alleen andersom.

Die wetgeving is inmiddels afgeschaft, zoals ik al zei. Een kleine 20 jaar geleden. Er zijn op dit moment wel regels voor de bouw van woningen en begraafplaatsen, maar geen landelijke geldende, alleen lokaal. Die plaatselijke voorschriften staan in de bestemmingsplannen. Daar staat wat men waar kan bouwen en dus ook wat men eventueel (niet) naast elkaar mag bouwen.

Zie ook andere vragen over de afstand tussen woningen en dergelijke en een begraafplaats in de rubriek Begraven en sub-rubrieken Aanleggen begraafplaats en Overig begraven / begraafplaats.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE