Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraafplaats Kloosterstraat Horst (vervolg 2626 en 2629)


30 april 2003

Vraag nummer: 2213  (oude nummer: 2630)

Wed, 30 Apr 2003 22:57

Geachte heer Van der Putten,
Hartelijk dank voor uw snelle reactie en uw complimenten voor mijn artikel in HH5. Hoe komt u eraan? Korte stukjes over dit kerkhof staan op www.dodenakkers.nl en in Genius loci (1e jaargang, november 2001). De uitgever is het Monumentenhuis Limburg.
Er zijn in Horst twee zaken aan de orde. Het (in 1971 gesloten) kerkhof is nu een gemeentelijk monument dat in beheer is gegeven aan een (voor het onderhoud) gesubsidieerde stichting! Aan de orde is nu de vraag of de open plekken gebruikt kunnen worden voor de uitgifte van nieuwe graven. Dat moet goed geregeld worden, bij leven en niet na overlijden door de nabestaanden. Belangrijk is ook dat nieuwe monumenten (ter beoordeling door de gemeentelijke monumentencommissie) moeten passen bij het karakter van de huidige begraafplaats. Men wil bv geen urnenmuur, maar wel urnen te plaatsen in gewone graven.
Uw e-mail met mededeling over de te verwachten kosten van een goed reglement zie ik met belangstelling tegemoet. Wij blijven in gesprek.
Met vriendelijke groet,
G.F. Verheijen

Antwoord:

Geachte heer,

Hoe ik aan de Horster Historiën 5 kom weet ik eerlijk gezegd niet meer. Ik heb het waarschijnlijk al een paar jaar in archief. Mogelijke bronnen zijn Guus Rüsing, of mensen uit de kringen van de LOB of de RDMZ.
Ik vond en vind het een uitstekende studie naar de geschiedenis van een begraafplaats. Eigenlijk moet ik 'kerkhof' zeggen, dat is in casu een passender benaming.
Opmerkelijk is ook de oude geschiedenis, die al zo'n 800 jaar terug gaat, althans zover bekend. Ik vond ook de opmerkingen over de prehistorische graven, waar uw studie mee begint, treffend. Er zijn er vele in Limburg, wat bij het grote publiek onbekend is. We hebben op school vroeger alleen iets over de hunnebedden in Drenthe geleerd, maar in andere regio's had men eigen aarden varianten. Er ligt er ook nog een op het terrein van de nieuwe natuurbegraafplaats te St. Odiliënberg, maar dat terzijde.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

1 mei 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE