Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitbreiding kerkelijke begraafplaats


28 november 2008

Vraag nummer: 5922  (oude nummer: 11829)

Is het juist dat een kerkelijke begraafplaats gezien moet worden als zijnde een bijzondere begraafplaats? Zo ja, moeten de regels hieromtrent dan ook bij een uitbreiding van een dergelijke begraafplaats worden gevolgd? Of is een bestemmingsplanwijziging voldoende? En welke rol hebben wij als gemeente dan nog (milieu-eisen?)?
Alvast bedankt voor uw reactie

Met vriendelijke groeten,
Robert Erkens
(gemeente Apeldoorn)

Antwoord:

Geachte heer,

Elke niet-gemeentelijke begraafplaats is een 'bijzondere begraafplaats'. Dus alle kerkelijke begraafplaatsen, particuliere begraafplaatsen en begraafplaatsen die het eigendom zijn van stichtingen, zijn bijzondere begraafplaatsen.

Ja, bij een uitbreiding van een kerkelijke begraafplaats moet dus de procedure als bedoeld in artikel 40 Wet op de lijkbezorging worden gevolgd. Er zijn voor de uitbreiding van een begraafplaats 2 dingen nodig: het besluit als bedoeld in artikel 40, lid 1, en de juiste bestemming in het bestemmingsplan. Vaak worden deze (raads)besluiten gecombineerd.

Er zijn niet echte milieu-eisen op grond van milieuwetgeving van toepassing, maar de milieu-aspecten kunnen wel onderdeel zijn van de besluitvorming als bedoeld in artikel 40 Wet op de lijkbezorging. Artikel 40, lid 2, bepaalt daarom: "Burgemeester en wethouders kunnen maatregelen voorschrijven, welke nodig zijn teneinde de grond geschikt te maken om als begraafplaats te dienen."

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE