Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begrip woning in Inspectie-richtlijn lijkbezorging


2 november 2006

Vraag nummer: 4552  (oude nummer: 8444)

Geachte heer van der Putten,

Via Mw. Harmsen (LOB) kom ik met mijn vraag bij u. Ik heb reeds veel gelezen in uw adviesrubriek op uitvaart. nl , maar op deze vraag zou ik nog graag antwoord vinden.

In de inspectierichtlijn van VROM wordt geadviseerd om een afstand van 20 á 30m tot de woning aan te houden. Het is mij bekend dat dit om een (niet bindend) advies gaat. Tevens ben ik op de hoogte van het advies van de VNG i.s.m. VROM van 0 á 10 meter die is opgenomen in de uitgave "Bedrijven en milieuzonering".

Mijn vraag is als volgt: wat wordt er in de inspectierichtlijn van VROM bedoeld met de term "woning":

a ) Het woonhuis?

b ) De planologische woning ( het bestemmingsvlak waarop de woning staat en de grens tot waar hij kan worden uitgebreid)?

c ) De perceelsgrens?

Ik hoop dat u deze vraag voor mij kunt beantwoorden.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Jethro Nieuwenhuis

Antwoord:

Geachte heer Nieuwenhuis,

Wat de VROM-Inspectie bedoelt in haar richtlijn, moet u natuurlijk eigenlijk aan VROM vragen. Maar ik denk dat ze er niet zo diep over hebben nagedacht, toen de huidige Inspectierichtlijn lijkbezorging (3e druk van 1999) werd geschreven. Die richtlijn over begraven en cremeren is bij gebrek aan kennis van zaken rond deze onderwerpen bij de Inspectie (toen nog de Inspectie van de volksgezondheid voor de hygi"ene van het milieu) opgesteld door een bureau dat veel kennis heeft van cremeren. Maar weinig kennis van begraven en begraafplaatsen en ik vermoed geen van bestemmingsplannen.

Ik denk dat men met de woning gewoon het feitelijke gebouw bedoelt, het woonhuis. En niet de grens van het bouwblok op de bestemmingsplankaart. En zeker niet de perceelsgrens, want die grens kan geheel willekeurig liggen ten opzichte van de woning.
Er kan een verschil zijn tussen de feitelijk aanwezige woning en het bouwblok op de plankaart; een woning kan uitbreiden. Of er kan een woning worden gebouwd die er nog niet staat. Maar ik denk dat dat soort verschillen klein is en nagenoeg verwaarloosbaar, als men bedenkt dat in het Inspectierichtlijn een zone van 20 tot 30 meter wordt geadviseerd, dat vangt al enkele meters op. En het is niet hard, 17 meter kan ook. Men moet de hele setting bekijken en afwegen. Men moet zich realiseren dat er ook begraafplaatsen zijn die pal tegen woningen aan liggen, op 1 meter afstand. Zonder enig probleem.
Voorts is het zo dat de zone wordt aanbevolen omdat het gaat om bescherming van de rust op de begraafplaats. Simpel gezegd: men moet op de begraafplaats kunnen mijmeren zonder direct het lawaai van een gezellige barbecue in de tuin op 2 meter afstand te hebben, of het lawaai van een geluidsinstallatie uit een tienerkamer. Het huis hoeft niet beschermd te worden voor de begraafplaats. De begraafplaats maakt geen lawaai etc.
Soms vinden mensen een begraafplaats in de buurt een beetje een eng idee, maar dat is vooral een idee, er is nauwelijks of geen feitelijke overlast. Soms is er parkeerdruk bij een begrafenis, maar dat heeft niets met een zone van doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE