Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruiming of verplaatsing graven zonder toestemming rechthebbende


31 januari 2006

Vraag nummer: 4255  (oude nummer: 7378)

Wij zijn bezig een oud gedeelte op ons kerkhof op te knappen.
Verschiilende familie graven hebben wij al verplaatst met toestemming van de rechthebbende.
Maar wij zullen waarschijnlijk het probleem gaan krijgen , dat er toch rechthebbende zijn die geen toestemming voor verplaatsen geven.
Hoe schrijft de wet dan voor hoe wij hier mee om moeten gaan .
Mogen wij deze graven toch verplaatsen omdat wij dit doen ter verbetering van het kerkhof {verbreden paden waar wij nu niet machinaal kunnen graven,opknappen oud gedeelte, zand paden die vervangen worden door gravelpaden]
Dit alles zal omstreeks 2012 klaar moeten zijn omdat er nog met graven zijn waar grafrust op zit.
Graag uw antwoord/mening.
m.v.g
W.H.M van Meijgaarden.

Antwoord:

Geachte heer,

De wet schrijft niet specifiek voor hoe u om moet gaan met de verplaatsing van graven waar de rechthebbende geen toestemming voor geeft. Dat volgt uit algemene regels in het recht.
Een algemene regel is dat de rechthebbende op een graf die beschikt over een 'uitsluitend recht op een graf', daar de zeggenschap over heeft en altijd het recht heeft dit recht te verlengen.
Een andere algemene regel in het Burgerlijk Wetboek is dat partijen gebonden zijn zich aan hun contract te houden. Niemand kan eenzijdig een contract veranderen, tenzij er in dat contract of in van toepassing zijnde algemene voorwaarden enkele nadere afspraken zijn gemaakt over toekomstige wijzigingen of opzegging van het contract. Dat geldt zowel voor een arbeidsovereenkomst, een reisverzekering, de koop van een bankstel of van een pak melk, als voor een overeenkomst inzake een eigen graf.
Uit deze algemene regels volgt dat de begraafplaatshouder niet eenzijdig een overeenkomst inzake (de ligging van) een graf mag wijzigen, tenzij er bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk afspraken over of voorbehouden voor zijn gemaakt. Ik denk dat dat laatste niet het geval is. Dan mag u geen graven verplaatsen zonder toestemming. Dat de verplaatsing voor een goed doel is namelijk verbetering van het beheer, maakt geen enkel verschil. Ik denk dat het niet af te dwingen is

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE