Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoogbouw naast begraafplaatsen


20 oktober 2003

Vraag nummer: 2569  (oude nummer: 3240)

Zijn er wettelijke regels mbt bouwen van hoogbouw naast begraafplaatsen met zicht op begraafplaatsen?

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn geen wettelijke regels in die zin dat hoogbouw tot een afstand van 50 meter verboden is of dat een hoogte van 75 meter nog toegestaan is maar meer niet.
Óf men hoogbouw nabij een begraafplaats toestaat, is een afweging van ruimtelijke ordening die de gemeente in het kader van de vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan moet maken. Harde normen zijn er niet voor. Hoogbouw pal naast een begraafplaats zal in Drenthe minder aanvaardbaar worden gevonden dan - bijvoorbeeld - in hartje Amsterdam. Ik herinner me overigens dat een Amsterdamse RK begraafplaats een jaar of tien geleden aanvankelijk ook bezwaar had tegen de bouw van een flink hoog kantoorgebouw naast een begraafplaats, maar die niet kon tegenhouden.

Bij zaken als deze kan men zich dus niet beroepen op harde regels, maar dat betekent niet dat men niets kan doen. Een gemeentelijke begraafplaats kan bij de collega's van de afdeling Ruimtelijke Ordening om tips en hulp vragen. Men kan vooroverleg voeren met de buurgemeente (waar het hier waarschijnlijk om gaat) en bezwaarschriften indienen. Men kan de publieke opinie mobiliseren, idem de vereniging 'Vrienden van onze begraafplaats', druk uitoefenen op raadsleden etc. Er is een redelijke kans dat dat effect heeft.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE