Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe zit dat met de ontheffing op grond van art 33 Wlb?


13 januari 2009

Vraag nummer: 6069  (oude nummer: 12100)

geachte heer van der Putten,

Wanneer er maar een gemeentelijke begraafplaats in een gemeente is moet voor het privatiseren van deze begraafplaats een tijdelijke ontheffing worden aangevraagd. Er staat dat deze alleen in bijzondere gevallen word verleend. Alleen wat zijn die bijzondere gevallen dan? Dat word namelijk voor mijn idee nergens uitgelegd. Kunt u mij duidelijkheid verschaffen?

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Milou Houtlosser

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Artikel 33 Wlb luidt: 'Een gemeente heeft voor zich of met een of meer andere gemeenten tezamen tenminste een gemeentelijke begraafplaats, tenzij gedeputeerde staten van deze verplichting tijdelijk ontheffing hebben verleend.' Waar leest u dat alleen in bijzondere gevallen ontheffing wordt verleend? Dat staat niet in de wet.

De idee van de wetgever is dat de lokale overheid gelegenheid moet bieden om overledenen 'te bezorgen'. Omdat de wet is ontstaan in een tijd dat er nog geen crematoria in Nederland waren (1869), is er van begraven uitgegaan. En omdat het alleen in grote gemeenten rendabel is om een gemeentelijk crematorium te exploiteren is later niet geregeld dat men gelegenheid moet geven om te begraven of te cremeren.
De idee van een tijdelijke ontheffing is dat de wetgever gemeenten niet permanent wil ontslaan van de verplichting om iets voor de eigen inwoners te regelen op het gebied van de lijkbezorging.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE