Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Artikel 40 lid 3 Wet op de lijkbezorging


27 juli 2021

Vraag nummer: 63412

Geachte heer van der Putten,

Mijn kerkgenootschap wil graag in de gemeente eigenaar worden van het stuk grond waarop de bijzondere begraafplaats wordt gehouden. Op grond van artikel 40, derde lid, Wlb kunnen we dit op "redelijke voorwaarden" in eigendom verwerven. Wat wordt hiermee bedoeld?

Bij voorbaat dank,

Piet

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is te complex om hier uit te leggen. Zeker als ik de locatie en de omstandigheden niet ken.

Ik ben een van de weinigen die Nederland die ervaring heeft met het verwerven van grond van een gemeente voor een begraafplaats.
Maar daar kan ik in het algemeen niets over zeggen.
Ten eerste hangt het van veel omstandigheden af.
Ten tweede is dat het soort kennis en ervaring waar men mijn kantoor voor kan inhuren.

Bent u van dezelfde organisatie als de steller van vraag nummer 63391 'Redelijk deel grond voor bijzondere begraafplaats'?

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE