Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Redelijk deel grond voor bijzondere begraafplaats


23 juli 2021

Vraag nummer: 63391

Geachte heer van Putten,

Ik heb een vraag over de Wet op de lijkbezorging, in het bijzonder artikel 40 lid 3 en artikel 38.

Hoe moet in artikel 40, derde lid, "redelijke voorwaarde" worden gelezen? Is dit bijvoorbeeld hetzelfde bedrag als wordt gevraagd aan commerciele begraafplaatsen?

En wat betekent "een redelijk deel van de grond" in artikel 38?

Bij voorbaat dank!

Hartelijke groet

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Niemand heeft ervaring met de toepassing van artikel 38 en artikel 40 lid 3. Dat is nieuw. De regeling in de wet is al 152 jaar oud, maar is bij mijn weten nooit toegepast. Er is mij althans geen besluitvorming bekend waarin er expliciet op is teruggegrepen.

Er zijn wel voorbeelden van de aankoop van grond van een gemeente. Ik ben een van de weinigen die Nederland die ervaring heeft met het verwerven van grond van een gemeente voor een begraafplaats.
Maar daar wil ik in het algemeen niets over zeggen. Ten eerste hangt het van veel omstandigheden af. Ten tweede is dat het soort kennis en ervaring waar men mijn kantoor voor kan inhuren. Ik maak mijn succesfactoren niet kosteloos openbaar.

Er zijn bijna geen commerciƫle begraafplaatsen. Als ze er zijn, is het niet waarschijnlijk dat ze grond van de gemeente kopen, maar van een particuliere partij.

Met 'een redelijk deel van de grond' wordt bedoeld dat als 10% van de inwoners van een gemeente lid is van kerkgenootschap X, dat kerkgenootschap X recht zou hebben op grond, die qua grootte 10% is van de oppervlakte van de begraafplaatsen in de gemeente. Stel dat de gemeente 6 ha begraafplaatsen heeft en andere kerkgenootschappen samen 4 ha, dan zou het nieuwe kerkgenootschap een begraafplaats van minstens 1 ha mogen hebben.

Misschien is het niet handig om een heel nieuwe begraafplaats aan te leggen, omdat de leden van het kerkgenootschap X nu ook overlijden en ergens begraven worden, wat verandert als men een eigen begraafplaats heeft. Dan blijft een deel van de begraafruimte elders onbenut. Daarom is het vaak een goed idee als een deel van een gemeentelijke of andere begraafplaats wordt verkocht aan het kerkgenootschap.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift
Een paar dagen later kreeg ik een bijna vergelijkbare vraag. Omdat het aantal vragen over de aanleg van begraafplaatsen gewoonlijk lager is dan 1 per jaar, vraag ik me af of de andere vragensteller van dezelfde organisatie is als u.


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE