Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Er is geen algemene begraafplaats; kan gemeente graven inhuren?


31 augustus 2004

Vraag nummer: 3288  (oude nummer: 4593)

De gemeente Loon op Zand kent op dit moment nog steeds geen algemene begraafplaats. Mijn vraag is eigenlijk of het mogelijk is voor de gemeente om een aantal plaatsen te huren van een kerkgenootschap en deze aan te wijzen als algemene begraafplaatsen. Daarnaast vraag ik me af of de gemeente hierbij gebonden is aan een aantal plaatsen. Is dit ook ergens wettelijk geregeld? Kortom waar moet de gemeente allemaal op letten bij het aanwijzen van de algemene plaatsen.

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, een gemeente kan met een kerkelijke begraafplaats overeen komen om een aantal plaatsen voor de gemeente beschikbaar te houden. Die plaatsen hoeven dan niet echt de status van gemeentelijke begraafplaats te hebben. Terzijde: de term 'algemene' begraafplaats is in 1991 uit de wet verdwenen: het heet nu gewoon 'gemeentelijke' begraafplaats.
Een voorbeeld van een gemeente met enkele graven op een kerkelijke begraafplaats is de gemeente Lisse. U kunt daar eens vragen hoe het geregeld is.

Overigens kunt u voor het niet hebben van een gemeentelijke begraafplaats ontheffing krijgen van de provincie. Dat is een formaliteit, als maar afgesproken is met de plaatselijke kerkelijke begraafplaats dat iedere inwoner daar begraven kan worden. Want dat is de crux van het geheel: de wet stelt een gemeentelijke begraafplaats als plicht, om er zeker van te zijn dat iedere inwoner die dat wil ergens begraven kan worden, ongeacht zijn kerkelijke gezindte. Maar als met de kerkelijke begraafplaats de afspraak bestaat dat iedereen, ongeacht de gezindte of andere achtergronden, daar begraven kan worden, wordt aan de strekking van de wet voldaan en is met een ontheffing van de provincie de kwestie 100% geregeld. Die 'gemeentelijke' graven op het kerkelijke kerkhof hoeven geen aparte status te hebben of op een apart hoekje te liggen. De graven hoeven ook niet vooruit door de gemeente gehuurd te worden. Er zijn ook geen aparte voorwaarden of tarieven nodig. Als het maar zo is dat op het moment van een overlijden iedereen geaccepteerd wordt, kan het tegen de voor dat kerkhof gebruikelijke tarieven op de gebruikelijke voorwaarden.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE