Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eisen van aanleg begraafplaats


21 juni 2005

Vraag nummer: 3850  (oude nummer: 6067)

Wat zijn de eisen van het aanleggen van een nieuwe begraafplaats en crematorium? En zijn er ook voorbeelden van een locatieonderzoek voor begraafplaatsen en crematoria? Waar kan ik die eventueel vinden?

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn eisen van allerlei aard. Besluiten van de gemeente op grond van de Wet op de lijkbezorging. Inclusief technische eisen inzake zandsoort, grondwaterstand e.d. Maar ook aanpassing van het bestemmingsplan. Er moet soms ook toetsing plaatsvinden aan grondwaterbeschermingsregelingen en andere provinciale verordeningen, de Boswet, ruilverkaveling, net alles wat kan spelen in een bepaald gebied.
Er zullen ook wel voorbeelden zijn van locatieonderzoeken, maar die zijn niet openbaar. Dat heeft trouwens ook weinig zin, want iedere specifieke situatie is anders. Dat er 'zomaar' hele nieuwe begraafplaatsen worden aangelegd is relatief zeldzaam, meestal is er sprake van uitbreidingen. Ook crematoria worden vaak gesitueerd bij bestaande begraafplaatsen of rouwcentra. Dan heb je geen blanco en geen volledig locatieonderzoek. Dat is dan ook niet nodig.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE