Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Chronologische procedure volgorde bij de gemeente


27 oktober 2003

Vraag nummer: 2581  (oude nummer: 3266)

Geachte heer,

Op uw website heb ik het een en ander gelezen over het beginnen of uitbreiden van een begraafplaats. Hieruit maak ik het volgende op. Ik wil u vragen of deze weergave chronologisch juist is.

Om een begraafplaats te beginnen en/of uit te breiden zijn de volgende uitspraken nodig:

Op de eerste plaats zal de gemeenteraad het bestemmingsplan moeten wijzigen of moet er sprake zijn van een vrijstelling (Bestemmingsplanvrijstelling artikel 15 WRO, Bestemmingsplanvrijstelling artikel 19 WRO). 'Plat gezegd' wordt een antwoord gegeven op de vraag: Willen we het?

Op de tweede plaats zal de gemeenteraad aan de hand van art 40 Wet op lijkbezorging, het goed moeten aanwijzen als begraafplaats. Deze procedure test de technische geschiktheid van de grond. 'Plat gezegd' wordt een antwoord gegeven op de vraag: Kan het?

Ten derde zal het college van B&W toestemming moeten geven mbt het ingebruikneming van de begraafplaats. Hierbij wordt gekeken of er een aanwijzingsbesluit aanwezig is, in gebruikneming in overeenstemming is met het bestemmingsplan en of er eventuele voorwaarden zijn in het aanwijzingsbesluit waaraan voldaan moet worden. 'Plat gezegd' wordt een antwoord gegeven op de vraag: Is de proceduere correct uitgevoerd?

Nogmaals: is deze weergave chronologisch juist?

Additionele vraag:
Kijkt de gemeenteraad bij de beoordeling van een bestemmingsplan wijziging/vrijstelling naar de technische geschiktheid van de grond?

Ik hoop dat u mijn vragen kunt beantwoorden.

Veel succes met uw website!

Vriendelijke groeten,

Robert

Antwoord:

Geachte heer,

De volgorde klopt, maar het een is natuurlijk niet altijd los te zien van het ander. Als het technisch niet mogelijk is om ergens een begraafplaats aan te leggen, wordt echt niet zomaar het bestemmingsplan gewijzigd. Maar er zijn meer manieren om het terrein technisch geschikt te maken.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE