Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Normen voor aanwezigheid lijkenvocht ringsloot om begraafplaats?


8 februari 2017

Vraag nummer: 49540

Meneer Van der Putten,
De opvattingen over het vermeende gevaar van lijkenvocht zijn tegenwoordig wat realistischer dan vroeger. (Vroeger werd er volgens mij nogal heftig en geheimzinnig over gedaan).
De beheerder van onze begraafplaatsen vraagt zich af of er normen zijn of iets dergelijks voor de hoeveelheid lijkenvocht die 'geloosd' mag worden in het oppervlaktewater van de sloot rond de begraafplaats. Vaag herinner ik mij een artikel van enige tijd geleden dat de hoeveelheid die op de natuurlijke manier in het oppervlaktewater komt nauwelijks iets voorstelt en ook niet gevaarlijk is (omdat de concentratie toch - direct - vermindert als het vocht in het water komt?
Bij voorbaat dank voor de moeite.
S. de Haij.

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn geen normen voor de hoeveelheid lijkvocht die 'geloosd' mag worden in het oppervlaktewater van de sloot rond de begraafplaats. Man kan in theorie ook niets aan die hoeveelheid doen, anders dan door het aantal graven op een bepaalde locatie te beperken. Je kan niet regelen dat deze week de linkerhelft van het pad vocht mag lozen en volgende week alleen de rechterhelft. Dat is fysiek niet mogelijk.

Maar uw herinnering is goed. De hoeveelheid lijkvocht die op de natuurlijke manier in het oppervlaktewater en in het grondwater komt is nauwelijks te meten en vormt in elk geval voor niets of niemand een gevaar. Er staat mij bij dat er een tweetal onderzoeken is geweest naar gevaarlijke stoffen, ziektekiemen e.d. in het oppervlaktewater (zeg maar: sloten) rond begraafplaatsen, ik schat zo'n 30 jaar geleden, waar de uitkomst van was dater geen gevaren waren. Ik ben er mee bezig geweest in de tijd dat ik in het bestuur van de LOB zat, zo'n 15 tot 20 jaar geleden. Het was zo geruststellend dat ik details, vindplaatsen e.d. ben vergeten.

Maar los van onderzoek: er is natuurlijk de ervaring van vele eeuwen dat er geen problemen mee zijn. Er zijn akkers, weilanden, volkstuinen en moestuinen vlak naast begraafplaatsen. Niemand die ooit aanleiding zag om te zeggen "Dat kunnen we beter zo niet doen".

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE