Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aanleg/inrichting begraafplaats (en breedte van paden)


26 maart 2010

Vraag nummer: 7469  (oude nummer: 15567)

Goedendag heer Van der Putten,
Een van onze gemeentelijke begraafplaatsen zal binnenkort (als B&W dat zo besluit) worden uitgebreid. Bij het tekenen van de indeling stuit ik op een vraag, waarop in de vraagrubriek geen aanknopingspunten vind.

Moet er tussen twee rijen graven ook een strook vrij blijven, of mogen graven aaneengesloten uitgegeven worden? En op basis waarvan zou dat dan moeten?
Ik meende dat het mogelijk met ARbo-wetgeving te maken heeft. en dat het ervan afhangt of een graf met de hand of machinaal gegraven moet/mag worden. Als de graven met de hand gegraven mogen worden, is het niet nodig een pad tussen grafrijen aan te leggen. (Een pad zou alleen voor machinaal graven nodig zijn.) Een en ander heeft behoorlijke gevolgen voor de capaciteit van de begraafplaats, maar ook voor het beeld daarvan (in ons geval rijksmonument). Ik hoop dat ik mijn vraag zo duidelijk heb omschreven. Zo niet, dan wil ik hem toelichten, eventueel met een schetsje.

Zijn hier regels voor? Wat is uw mening hierover?

Met vriendelijke groet,
G. Keulen

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik begrijp het probleem.
Het is geen wettelijke regel dat er tussen twee rijen graven een strook/pad van een bepaalde breedte open moet blijven, zodat een graf benaderbaar is voor een graafmachine. En vergeet ook niet: ook benaderbaar voor steenhouwers die een steen moeten plaatsen of lichten.

Ik weet weinig van Arbowetgeving, maar de strekking van deze wetgeving is niet dat altijd machinaal gewerkt moet worden, maar dat werknemers in alle opzichten veilig moeten kunnen werken. Het is niet verboden om een grafdelver handmatig een graf te laten delven, maar men moet een veilige bekisting gebruiken en mensen moeten niet dag in dag uit fysiek (te) zwaar belast worden.
De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en het opleidings- en adviesinstituut IPC Groene Ruimte te Schaarsbergen hebben samen in 2007 de uitgave 'Veilig en gezond werken op begraafplaatsen Arbo-richtlijnen in de praktijk' uitgebracht. In deze uitgave is de belangrijkste informatie speciaal voor begraafplaatsmedewerkers en –bestuurders op een rijtje gezet.
De prijs bedraagt € 15,00. U kunt het boekje bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken naar giro 80 787 72 ten name van Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, Nijmegen. Vermelden 'Arbo'. Bij een bankoverschrijving moet u ook uw adres vermelden.
Misschien moet ik het boekje ook zelf maar eens bestellen, want ik weet er weinig van.

Het is mijns inziens niet dwingend om voldoende brede paden of stroken gras tussen rijen graven aan te leggen, maar het is in deze tijd wel hoogst onverstandig om het niet te doen. Ik snap dat het gevolgen heeft voor het beeld van de begraafplaats, maar de uitbreiding is geen rijksmonument. Als je in oude steden naar de gevels van huizen kijkt, zie je vaak ook 16e, 17e en 19e eeuwse gevels door elkaar. Dat maakt het geheel niet onaantrekkelijk, maar soms juist aantrekkelijk. Sommige bezoekers valt het nauwelijks op, maar als je goed kijkt zie je de verschillen. Dat kan voor begraafplaatsen en uitbreidingen ook gelden. Waarom moet een uitbreiding er precies zo uitzien als het oudere gedeelte? Een haag als afscheiding kan ook wonderen doen, als het storend zou zijn. Vaak hebben de graven op oude begraafplaatsen ook een te klein formaat, zowel qua breedte als lengte. Ik kan bepaald niet aanbevelen om dat over te nemen.

Dat een wat ruimere aanleg van graven ook betekenis heeft voor de capaciteit van het terrein is duidelijk. Maar wat zouden u en collega's er van vinden om in piepkleine kamertjes te moeten werken alleen omdat het goedkoper is? Ik meen dat men moet kijken naar de eisen die men tegenwoordig in alle redelijkheid aan de ruimte mag stellen, ook aan de ruimte voor en rond graven op begraafplaatsen. Dan moet de uitbreiding maar wat groter worden of een andere oplossing worden gevonden. Ik zou het beslist niet aanbevelen om willens en wetens onverstandige situaties te gaan creëren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE