Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aanleg bijzondere begraafplaats


7 april 2009

Vraag nummer: 6385  (oude nummer: 12733)

Een particulier museum wil de grond rond mijn huis gaan bestemmen voor een begraafplaats. De gemeente wil daar aan meewerken door het bestemmingsplan te wijzigen. Het museum wil dat doen om geld te verdienen. Kan dat zomaar? Ik las op internet dat een bijzondere begraafplaats minimaal 5 ha. groot moet zijn. Is dat juist? Het ligt tevens binnen de bebouwde kom. Ik las op uw site dat er begraven mag worden binnen de bebouwde kom. Geldt dat ook wanneer een particulier een begraafplaats wilt aanleggen binnen de bebouwde kom?

Alvast erg bedankt.

Met vriendelijke groet,

Frank

Antwoord:

Geachte heer,

Een museum of andere particuliere instelling of een particulier persoon kan inderdaad een begraafplaats aanleggen. Dat mag zeker ook om geld te verdienen; voor veel kerkelijke begraafplaatseigenaren is de begraafplaats een (bescheiden) bron van inkomsten, omdat men met veel vrijwilligers vaak lage lasten heeft.

Ik weet niet waar op internet u gelezen hebt dat een bijzondere begraafplaats minimaal 5 ha groot moet zijn. Zo'n regel bestaat niet. Er is geen minimum of maximum grootte voor een begraafplaats. Ik ken gemeenten die een oppervlakte van slechts enkele tientallen vierkante meters aanwijzen ten behoeve van een kleine particuliere bijzondere begraafplaats.
Voor kleine particuliere (bijzondere) begraafplaatsen op particulier terrein wordt echter wel vaak als beleidsregel gehanteerd door gemeenten dat het totale oppervlakte van het terrein enkele hectares, bijvoorbeeld 3 of 5 ha, groot moet zijn. Maar dat is geen wet, meer een beleidsuitgangspunt om te voorkomen dat burgers een eigen begraafplaats in hun VINEX-achtertuin kunnen aanleggen.

Er is ook geen verbod om een begraafplaats binnen de bebouwde kom aan te leggen. De meeste bestaande begraafplaatsen liggen in een bebouwde kom. Denk aan het traditionele kerkhof rond de kerk, die meestal in het centrum van een dorp of woonkern ligt. Begraafplaatsen die buiten de bebouwde kom worden aangelegd, worden na verloop van tijd vaak door bebouwing omgeven.
Of een particuliere instelling dan wel een gemeente een begraafplaats wil aanleggen, klein of groot, maakt geen verschil in het toepassen van wetgeving.

De gemeente moet in het kader van de vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan afwegen of de komst van een begraafplaats toelaatbaar is of niet. Vaak wordt als voorwaarde een bufferzone van ongeveer 20 meter gehanteerd tussen de graven en belendende percelen, om visuele en geluidshinder tegen te gaan. Maar dat is ter bescherming van de rust op de begraafplaats, niet ter bescherming van de buren. Als er andere oplossingen zijn om visuele en geluidshinder tegen te gaan, zoals het bouwen van een manshoge muur, is een dergelijke zone niet nodig.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE