Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Richtlijnen begraven


24 november 2004

Vraag nummer: 3499  (oude nummer: 5018)

Ik ben architectuurstudent aan de TUDelft en ontwerp momenteel een begraafplaats in een veenweidelandschap.
Ik ben opzoek naar richtlijnen/eisen die gelden bij het begraven van mensen. Is er bijvoorbeeld een bepaalde regel dat mensen x meter boven grondwater moeten worden begraven? Waar kan ik dit soort informatie vinden?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Dat soort richtlijnen is er. U kunt ze o.a. vinden in het Besluit op de lijkbezorging en in de Inspectierichtlijn lijkbezorging van de Inspectie voor de milieuhygiƫne van VROM.
Een deel kunt u al herleiden door in deze adviesrubriek o.a. vragen te lezen over het aanleggen van een begraafplaats.
In boekvorm is e.e.a. te lezen in mijn boek Begraving, uitgave SDU (zie http://www.sdu.nl/subsites/uitvaartwezen/index.jsp).

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE