Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Parkeerplaats verplicht?


29 mei 2013

Vraag nummer: 34723

Mijnheer Van der Putten,

Heeft de gemeente (of andere beheerder) de verplichting om parkeerruimte te hebben bij of op een begraafplaats?
De vraag speelt hier bij uitbreiding van de begraafplaats.

Wij kunnen het in de wet op de lijkbez., niet vinden

In afwachting van uw antwoord en met dank!

Antwoord:

Geachte heer,

Hier lopen 2 zaken naast elkaar. Namelijk de eisen die de Wet op de lijkbezorging aan een begraafplaats stelt (feitelijk heel weinig). En de eisen die op basis van een bestemmingsplan aan een begraafplaats kunnen worden gesteld.

Als in een bestemmingsplan een voorziening mogelijk wordt gemaakt die veel publiek trekt of kan trekken, is het nodig om rekening te houden met voldoende parkeerruimte. Het is onzinnig om bijvoorbeeld een ziekenhuis te plannen zonder rekening te houden met veel parkeerruimte. Idem bij een winkelcentrum etc.
Bij een begraafplaats zal men rekening moeten houden met het gemiddeld aantal bezoekers van een uitvaart en de bezoekers van de graven.
Dat speelt zeker met de aanleg van een nieuwe begraafplaats.

Of de uitbreiding van een begraafplaats tot een groter aantal bezoekers leidt, is de vraag. De uitbreiding is misschien nodig omdat de begraafplaats vol raakt, maar het hoeft niet te leiden tot een groter aantal begrafenissen en heeft waarschijnlijk geen invloed op het gemiddeld aantal bezoekers van de uitvaart. Wel kan het aantal bezoekers van bestaande graven op de begraafplaats iets toenemen, omdat het totale aantal graven toeneemt, maar dat zijn meestal relatief kleine aantallen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals bijvoorbeeld de vraag: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE