Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Alleen algemene graven bij aanleg nieuwe begraafplaats??


19 april 2004

Vraag nummer: 3065  (oude nummer: 4233)

Geachte heer Van der Putten,
onze gemeentelijke begraafplaats raakt "vol".
Om uitbreidingsvoorstellen te doen en te bespreken, is binnen de gemeente een werkgroep geformeerd. Een van de vragen die in de werkgroep naar voren komt is de volgende: Mogen / kunnen wij de begraafplaats uitbreiden met (een beperkte) ruimte waar alleen maar algemene graven worden uitgegeven. Dan kunnen na 10 jaar de graven sowieso geruimd en hebben we dus veel minder ruimte nodig. Bovendien is er veel minder vraag naar algemene graven dus minder begravingen per jaar. Ook hierdoor dus financieeel aantrekkelijk.

vraag is dus: mag de gemeente een nieuwe begraafplaats aanleggen wegens volraken huidige begraafplaats en daar alleen algemene graven uitgeven?

R. van Westbroek.

Antwoord:

Geachte heer Van Westbroek,

Ja, dat kan. Maar ik zeg het met kleine slag om de arm. Ik het algemeen is een begraafplaatshouder vrij om graven uit te geven van het type dat hem/haar goed dunkt. Voor de houder van een bijzondere begraafplaats is het geen enkel probleem. Maar... als het in een gemeente niet mogelijk zou zijn om een eigen graf te verwerven, zonder lidmaat van een kerk te zijn, dan komt er wel aarzeling. Het past wel in deze tijd voor een gemeente om voldoende differentiatie aan te bieden.

Mij staat een zaak bij, van een jaar of 6, 7 geleden, in de gemeente Edam-Volendam, waar iets soortgelijks speelde. De exacte omstandigheden ken ik niet meer, maar het ging meen ik ook om de aanleg of uitbreiding van een gemeentelijke begraafplaats. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken , dr. Bram Peper, heeft toen ingegrepen. Niet formeel, daarvoor is/was de zaak politiek nog te onbelangrijk en in een te grijs vlak. Maar hij heeft wel de zaak zelf aangekaart tijdens een bezoek aan de gemeente, en door laten schemeren dat het niet onmogelijk was dat hij op ingrijpen zou laten studeren. De gemeente is toen overstag gegaan, voor zover mij bekend.

Ik kan me de uitgifte van algemene graven als tijdelijke maatregel of als maatregel op één begraafplaats wel voorstellen. Maar ik denk wel dat een probleem te verwachten is als er in het geheel geen eigen graven meer beschikbaar zouden zijn, of veel te weinig, om aan de vraag te voldoen.
Je kunt daar als gemeente natuurlijk ook wat in sturen, door tarieven flink te differentiëren. Twijfelaars kiezen dan sneller voor de goedkopere variant. Het spelen met de tarieven is geheel vrij.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE