Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gegevens publicatie vergunning tot opgraving


28 september 2020

Vraag nummer: 61630

Zijn er gegevens die een gemeente met het oog op de privacywetgeving niet mag vermelden bij de publicatie van een vergunning tot opgraving? We zijn van plan de naam van de overledene, grafnummer en begraafplaats te vermelden.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het publiceren van de naam van een overledene, met het grafnummer en de begraafplaats is noodzakelijk om tot een bestuursrechtelijk correcte publicatie over te gaan.
Je kunt moeilijk publiceren dat vergunning is verleend voor de opgraving van de heer of mevrouw (zwart balkje) in graf (zwart balkje) op begraafplaats (zwart balkje). Nu ja, je kunt het wel doen, maar het heeft dan natuurlijk geen enkele zin.

Het is echter heel simpel: de AVG is niet van toepassing op overledenen.
Er zijn ook geen andere gronden of titels om zulke gegevens niet te publiceren.

Wat bezwaarlijk zou zijn, is het publiceren van de gegevens van de rechthebbende van het graf. Wat mij niet bezwaarlijk lijkt, is mij het publiceren van de naam van de aanvrager van de vergunning. Dat kan dezelfde persoon zijn als de rechthebbende, maar dat hoeft niet.

Soms merk ik dat enkele begraafplaatsen erg terughoudend zijn met het vrijgeven van persoonsgegeven of persoonlijke gegevens. Soms is dat goed, maar soms is het onterecht en onzinnig. Ik zou niet weten waarom je iemand niet zou kunnen of mogen vertellen wie rechthebbende is van het graf waar diens vader en/of moeder begraven zijn. (Een graf is dan door 2e huwelijken en dergelijke in handen gekomen van vreemden). Dat is iets wat ik regelmatig hoor. Jammer genoeg hebben de mensen die zoiets overkomt niet het geld of de kennis of de durf om daarover een rechtszaak aan te gaan.

Het zou goed zijn als er door rechtszaken en klachtenprocedures wat meer voorbeelden zouden zijn van wat wel en wat niet mag ten aanzien van privacy en zaken rond begraven. Maar ze zijn er (nog) niet (voor zover ik weet).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Interactieve dag Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws omdat de huidige wet niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen in de maatschappij.

Sinds maart 2020 is er nog een opmerkelijke ontwikkeling: gemeenten krijgen te maken met wensen van islamitische inwoners om een eigen begraafplaats te realiseren. Wat is dat eigenlijk: islamitisch begraven? Waar zijn gemeenten toe verplicht? Mr Willem van der Putten is bij een aantal van zulke projecten betrokken.

Mr Willem van der Putten geeft al ruim een decennium cursussen aan medewerkers Publiekszaken / Burgerzaken / Sociale Zaken en uitvaartverzorgers over de Wlb.
In 2020 zijn veel cursussen van andere aanbieders afgelast, maar in samenwerking met het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek, dat bij gemeenten een vertrouwde naam heeft, worden 2 bijeenkomsten in ruime zalen mogelijk gemaakt.

Data:
1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur;
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een totaalbedrag ad € 495,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Docent:
Mr. Willem van der Putten is juridisch adviseur en directeur van de Stichting Grafzorg Nederland. Hij was o.a. senior-wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-gemeentesecretaris en rechter-plaatsvervanger. In de uitvaartbranche geniet hij bekendheid als voormalig voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en columnist bij diverse vakbladen. Veel gemeenten maken gebruik van zijn boeken over de Wet op de lijkbezorging en raadplegen zijn juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl/jurist

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >