Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Samenvoegen resten (met beperkingen)


11 juli 2023

Vraag nummer: 66959

Geachte heer Van der Putten,

Wij hebben in onze verordening (nadere regels) staan dat per graf maximaal 1 persoon begraven mag worden. Daarnaast is er een mogelijkheid om het graf te schudden, waarbij de stoffelijke resten worden samengevoegd onder de eerste begraaflaag. Tevens kan het schudden van een graf maximaal 1 keer plaats vinden.

Nu krijgen we de vraag dat iemand graag een graf wil reserveren voor haarzelf en ze de resten van haar beide kinderen (geboren en overleden eind jaren 50) wil opgraven en samenvoegen in het graf waar zij zal komen te liggen. De vraag is: Kan dit of dient zij 2 graven (dubbel graf) te nemen, waarbij in 1 graf de resten van haar beide kinderen in 2 graflagen begraven worden en in het andere graf zijzelf. Of kan dit in 1 graf, waarbij de kinderen samengevoegd worden tot 1 graflaag en zijzelf in de andere laag?

Alvast bedankt.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb er even de eerder dit jaar vastgestelde Nadere regels voor de begraafplaatsen bij gehaald en heb mij verbaasd over de bepalingen voor het schudden van het graf. Concreet heb ik mij verbaasd dat bij het dieper begraven van stoffelijke resten rekening moet worden gehouden met een afstand van 30 cm tot de gemiddeld hoogste grondwaterstand. Dat is geen wettelijke eis en bij het schudden van graven zinloos.
Ook heb ik mij verbaasd over de regel dat het schudden van een graf slechts 1 keer plaats mag vinden. Ook dat is volstrekt zinloos.

Dat het een zinloze regeling is blijkt dan ook in het eerste geval dat iemand graag meer ruimte in en onder een graf zou willen hebben. Er is een grote kans dat van kinderen die ruim 60 jaar geleden jong overleden zijn, nauwelijks of geen stoffelijke resten gevonden worden. Eenvoudig gezegd: qua volume zal het heel weinig betekenen. Die resten zouden hoogstwaarschijnlijk probleemloos samen door een (theoretische) combinatie van opgravingen, herbegravingen en ruiming onder de bodem van het graf van hun moeder begraven kunnen worden.

Maar ja, door de regeling in de Nadere regels mag dit niet.

Een dubbeldiep graf is een oplossing, maar niet zoals u het beschrijft. Er mogen geen 2 kinderen samen in een 'normale' graflaag begraven worden. Wat wel kan, is dat de bovenste laag in het graf gereserveerd wordt voor moeder, dat een kind in de tweede laag komt en dat de resten van het tweede kind bij wijze van schudden van het graf onder de bodem van het dubbelgraf, zeg maar in de derde laag, een eigen plek krijgen.

Het zou natuurlijk eenvoudiger zijn als die onnodige regels over maximaal 1 keer schudden en over de afstand tot het grondwater geschrapt zouden worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Hoe kan een graf voor eeuwig blijven bestaan?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >