vraag nummer 59912 geeft u antwoord op de vraag of grafrechten kunnen vervallen als niet (de volledige) termijn is betaald. Omdat u vaak r" />

Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervallen grafrechten i.v.m. niet betalen


30 januari 2020

Vraag nummer: 59918

In vraag nummer 59912 geeft u antwoord op de vraag of grafrechten kunnen vervallen als niet (de volledige) termijn is betaald.
Omdat u vaak refereert aan de oorspronkelijk verordening bij het vestigen van het recht vraag ik me af of een eventuele toevoeging in onze verordening geldig (gemaakt kan worden) bij een verlenging van rechten. Dat zijn bij ons momenten de betalingen in termijnen waar men nogal eens verstek laat gaan.
Of voldoet de toevoeging
"2. Het college kan de grafrechten vervallen verklaren:
a. indien de betaling van het grafrecht ten behoeve van de vestiging of verlenging van het grafrecht – ondanks een aanmaning – niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn is geschied;" ook voor al lang bestaande grafrechten waarbij in de toen gelden verordening deze bepaling niet was opgenomen?"

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik begrijp uw aarzeling. Het is altijd erg moeilijk om uit te leggen welke elementen van het grafrecht blijven bestaan, ook als de verordening wijzigt. Dat zijn elementen die de kern van het grafrecht betreffen.
Als het grafrecht is uitgegeven voor 4 kisten, kan men niet in een nieuwe verordening regelen dat er nu nog maar 2 of 3 kisten in het graf mogen. Als in het verleden bepaald is dat het graf geschud zou mogen worden, kan men in een nieuwe verordening het schudden niet verbieden. Ik zie het recht om te schudden als een essentieel onderdeel van een uitsluitend grafrecht. Of men een graf voor 2 personen of in de loop der tijd misschien wel voor 20 personen kan gebruiken, maakt een groot verschil. Dat kan men niet zomaar beperken.
Wel kan men mijns inziens het schudden tegengaan door de begraafplaats tot een bepaald niveau te sluiten, maar dat is iets anders. Dat is geen wijziging van de verordening.

Er zijn dingen die men in een nieuwe verordening wel kan veranderen, bijvoorbeeld de formaten van grafmonumenten, of het invoeren van onderhoudsrechten. Dan kan niemand zich beroepen op een oude grafakte of verordening. Maar bestaande situaties hoeven niet veranderd te worden. Van een bestaand hoog monument hoeft geen stuk afgezaagd te worden als in een nieuwe verordening alleen minder hoge monumenten worden toegestaan. Maar als het monument omvalt en breekt en een nieuw monument moet worden geplaatst, is men wel aan het nieuwe formaat in de nieuwe verordening gebonden.

Het lastige van de vraag "Kan men dit in een nieuwe verordening veranderen of niet?" is dat het antwoord soms afhangt van specifieke voorwaarden die een gemeentelijke of kerkelijke begraafplaats soms in een oude verordening of grafakte heeft opgenomen. Daarom kan men in algemene zin nooit zeggen wat het vaste antwoord is. Men moet altijd oude voorwaarden en regels bekijken of zij specifieke voorwaarden bevatten.

Soms verandert de wet en dan worden zaken die eerder wel mogelijk waren op grond van de oude grafakte, soms niet meer mogelijk. Toevallig kreeg een gisteren een vraag van een kerkelijke begraafplaats met een mooi voorbeeld van gewijzigde wetgeving die oude rechten afkapt.

Op dit vlak zijn er ook verschillen tussen gemeentelijke en niet-gemeentelijke begraafplaatsen. Als een gemeente een nieuw onderhoudsrecht wil invoeren, kan ze dat meteen regelen voor nieuwe maar ook voor alle bestaande graven. Een niet-gemeentelijke begraafplaats kan dat niet meteen voor bestaande contracten invoeren. Een heffing is een soort belasting die eenzijdig kan worden opgelegd. Maar in een privaatrechtelijke relatie kan een partij niet tussentijds nieuwe regels opleggen, wat een gemeente soms wel kan.

Dit is een lange inleiding als antwoord op uw vraag of een wijziging van de verordening ook voor bestaande grafrechten zou kunnen gaan gelden. Ja, als u dit nieuw in de beheersverordening gaat opnemen, werkt dat ook voor bestaande situaties.

Ik adviseer u om niet slechts de toevoeging van lid 2 in uw beheersverordening op te nemen, maar gewoon het hele hoofdstuk Z 'Einde van de grafrechten' (dat ontbreekt in de modellen voor een beheersverordening en een beheersreglement van de VNG c.q. de kerkgenootschappen) en artikel Z in mijn antwoord op vraag nummer 1727 (oude nummer 2094) 'Model-bepalingen inzake grafmonumenten voor beheersreglement/verordening' in de subrubriek 'Verordening / reglement'. Er moeten wel een paar woorden worden aangepast om het in uw verordening te laten passen, maar dat spreekt eigenlijk voor zich.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >