Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Niet betaalde grafrechten termijn vervallen 1


29 januari 2020

Vraag nummer: 59912

Geachte heer van der Putten,

We hebben 2 graven waarvan bij de ene het uitsluitend recht is afgekocht maar niet volledig betaald (zij mochten in termijnen betalen en hebben slechts 5 termijnen betaald). De deurwaarder is hiervoor ingeschakeld en heeft aangegeven dat het restantbedrag oninbaar is.

Nu heeft de rechthebbende een mail gestuurd dat hij het graf wil laten ruimen. Kunnen we hier nu een afstandsverklaring naar toe sturen of is dit niet nodig omdat de grafrechten terug aan de gemeente teruggevallen zijn ivm niet betalen?

Tevens hebben we zo'n zelfde situatie bij verlenging van grafrechten, hier is echter helemaal niets betaald, ook deze is door de deurwaarder oninbaar verklaard.

Hoe zit het nu met de grafrechten, vervallen deze dan terug aan de gemeente?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De grafrechten vervallen niet automatisch als een rechthebbende de kosten van het graf niet (volledig) betaalt. Bij de meeste gemeenten blijft een grafrecht gewoon bestaan, ook al wordt er niet betaald, of houdt een rechthebbende zich niet aan regels voor grafmonumenten e.d.

Bij uw gemeente ligt het anders.
Uw gemeente heeft in 2012 mijn voorstel voor een sanctiebepaling, die ik in diverse artikelen en o.a. op deze site heb gepropageerd, overgenomen in de beheersverordening. Zie vraag nummer 1727 (oude nummer 2094) 'Model-bepalingen inzake grafmonumenten voor beheersreglement/verordening' in de subrubriek 'Verordening / reglement'.

Hier bewijst mijn suggestie zijn nut.
In de beheersverordening van uw gemeente staat in het ingevoegde artikel 17a, in het tweede lid:
"2. Het college kan de grafrechten vervallen verklaren:
a. indien de betaling van het grafrecht ten behoeve van de vestiging of verlenging van het grafrecht – ondanks een aanmaning – niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn is geschied;"

Het college kan dus besluiten om het grafrecht vervallen te verklaren. Het gebeurt niet automatisch. Het betreffende besluit kan aan de rechthebbende worden toegestuurd. Maar ik zou het als ik u was ook ophangen in het mededelingenkastje van de begraafplaats en bij het graf een bordje plaatsen dat belangstellenden zich bij de administratie kunnen melden. Ik zou mij voor kunnen stellen dat andere familieleden niet weten dat er een financieel probleem is en dat de grafrechten eindigen. Zij kunnen dan in staat worden gesteld om het grafrecht over te nemen.
Het besluit om de grafrechten vervallen te verklaren is een besluit dat open staat voor bezwaar en beroep als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Dat moet dus ook in de beschikking staan.

Een andere manier kan ook zijn dat iemand afstand doet van de grafrechten. Dan vervallen de rechten wel automatisch, volgens artikel 17a, 1e lid, aanhef en onderdeel b, van de beheersverordening. Ook volgens mijn modelbepaling.

Een rechthebbende kan een graf overigens niet laten ruimen. Daar beslist uw gemeente zelf over.

Echter, ik zou, als ik uw gemeente was, in beide gevallen schrijven dat het vervallen van de grafrechten niet betekent dat daarmee de vordering van de gemeente van de baan is. Het is niet ondenkbaar dat de betreffende rechthebbende later wel weer in staat is om de kosten te voldoen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolgvraag 60215 'Niet betaalde grafrechten termijn vervallen 2'.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >