Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Rechthebbende geëmigreerd / geen onderhoud betaald

11 oktober 2021

Vraag nummer: 63696

Geachte heer van der Putten,

Ik vraag uw aandacht voor het volgende. Er is een rechthebbende geëmigreerd en hebben geen gegevens van deze persoon. De rechten van het graf zijn betaald tot en met 02-03-2031 maar het onderhoud is betaald tot en met 31-12-2017. Kunnen wij het graf sluiten of moet dit graf aangehouden worden tot en met 2031. Ik zie uw kundig advies graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
J. Bransen - Ligtenberg
Gemeente Wageningen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In de beheersverordening van uw begraafplaats staat in artikel 23: "Na het verlopen van de termijn van uitgifte van een graf kan, indien de rechten niet verlengd zijn, het graf door de gemeente worden geruimd."

Het grafrecht loopt in maart 2031 af, dus dan pas kan het graf geruimd worden.

Dat er al een aantal jaren geen onderhoud is betaald, kan niet tot gevolg hebben dat het graf eerder dan 2031 geruimd kan worden. De beheersverordening, die de afgelopen jaren diverse malen veranderd is, maar op een aantal punten niet ten positieve, bevat geen regeling dat de grafrechten kunnen eindigen als aan bepaalde (financiële) verplichtingen niet voldaan wordt. Als er niet zo'n regeling in de verordening staat, kan die ook niet worden toegepast.

Er blijft een schuld open staan, dat is de situatie. Die schuld kan niet tot gevolg hebben dat de grafrechten vervallen kunnen worden verklaard, omdat uw verordening daar niet in voorziet. Het graf moet tot 2031 blijven liggen.

Er is wel een oplossing. Als de verordening aangepast wordt, kunnen de rechten wel vervallen worden verklaard en het graf geruimd worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder