Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Funerair erfgoed


24 juli 2023

Vraag nummer: 67042

Beste heer Van der Putten,

Een gedeelte van onze begraafplaats is aangeduid als ‘funerair erfgoed’. Betekent dit dat er op een dergelijke begraafplaats geen nieuwe graven meer uitgegeven mogen worden? En wat houdt deze term exact in?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De term 'funerair erfgoed' heeft geen juridische betekenis.
Begraafplaatsen (en andere objecten zoals een opbaarhuisje) kunnen soms (deels) worden gewezen als rijksmonument of als gemeentelijk monument. Dan kunnen ze worden aangeduid als funerair erfgoed. Maar in de wandeling kan iedereen die (een deel van) een begraafplaats bijzonder of leuk vindt, dat aanduiden als funerair erfgoed. Het gebeurt ook wel eens bij een lijst van graven, die door een gemeente op basis van de beheersverordening wordt opgesteld van graven die men niet (zomaar) wil ruimen.

Dat een deel van een begraafplaats of een hele begraafplaats wordt aangeduid als monument of funerair erfgoed, betekent niet dat men daar niet meer kan begraven.
Als het gaat om rijksmonumenten en om gemeentelijke monumenten - wat eigenlijk de 'enige echte' officieel aangewezen monumenten zijn - moet men kijken naar de 'redengevende beschrijving'. Dat is de reden die wordt genoemd in het besluit tot aanwijzing als monument, waarom het monument bijzonder is.

Bij begraafplaatsen kan het gaan om:
- de architectuurhistorische en kunsthistorische waarde,
- de stedenbouwkundige waarde,
- de funerair-historische en genealogische waarde van de grafmonumenten op die begraafplaats.

Bij graven en grafmonumenten kan het gaan om:
- de persoon of familie die er begraven is;
- de architectuurhistorische en kunsthistorische waarde van het monument.

Wat de gevolgen van het aanwijzen als monument zijn, is in elke situatie anders. Als een begraafplaats als monument is aangewezen vanwege het ontwerp van het terrein met grafvakken en lanen en paden, dan is het duidelijk dat men dat niet zomaar mag veranderen. Als een graf als monument is aangewezen vanwege het bijzondere monument, zou men het graf wel mogen ruimen, maar het monument dienen te bewaren (eventueel ook op een andere plek).

Wanneer uitzonderingen mogelijk zijn en wanneer niet, is niet altijd vooraf duidelijk. Als een monument op een graf is aangewezen als beschermd monument, maar er nog iemand in het graf bijgezet wordt en de rechthebbende diens naam op het monument wil aanbrengen of voor een ander monument wil kiezen omdat het oude monument begint te verslijten (onleesbare letters e.d.), is het niet zo dat aanpassing of vervanging zonder meer verboden is.

Er zijn echter niet heel erg veel graven of grafmonumenten aangewezen als beschermd rijks- of gemeentelijk monument, zodat er ook niet zo erg veel ervaring is met wat wel en wat niet zou mogen of kunnen.

In voorkomende gevallen kan het verstandig zijn om een funerair adviesbureau om advies te vragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Hoe kan een graf voor eeuwig blijven bestaan?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >