Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verschil tarieven schudden graven bepaalde / onbepaalde tijd


17 november 2020

Vraag nummer: 61981

Beste Willem,

Met enige verbazing las ik je antwoord op de vraag: “Mag er verschil zijn in tarieven” van 2 mei 2020. Vraag nummer: 60656. Dit gaat over het schudden van graven voor bepaalde en onbepaalde tijd. In de beantwoording zeg je “Zelf zie ik geen reden om voor het schudden van graven voor onbepaalde tijd een ander tarief te hanteren dan voor het schudden van graven voor bepaalde tijd.” en “Maar wat geen verschil mag maken, is de vermoedelijke resterende termijn van gebruik van een graf bij graven voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Die resterende termijn van het graf is al betaald via het grafrecht. Die mag niet dubbel worden betaald onder een andere noemer.”

Dit kan ik niet rijmen met wat jij tegen mij hebt gezegd. Tegen mij heb je gezegd dat het de gemeente vrij staat om een hoog tarief te hanteren voor het schudden van graven voor onbepaalde tijd. Dit omdat de gemeente voor deze graven anders geen inkomsten meer heeft terwijl er in het verleden een “schamel bedrag” voor is betaald. Wij hebben toen het tarief voor het schudden van graven voor onbepaalde tijd flink verhoogd.

Als er t.z.t. een familie zich aandient ga je dan je eigen advies aanvechten?

Met vriendelijke groet,

XX
Afdeling Stadsbeheer gemeente X

Antwoord:

Geachte heer,

Ik blijf vousvoyeren, omdat de beantwoording van een vraag in deze rubriek niet afhankelijk is van de omstandigheid of de vragensteller en ik elkaar kennen en regelmatig spreken.

Ik heb inderdaad gezegd dat het een gemeente vrij staat om een hoog tarief te hanteren voor het schudden van graven. Ik heb niet gezegd dat dat alleen voor het schudden van graven voor onbepaalde tijd geldt. Dat geldt ook voor het schudden van graven voor bepaalde tijd.
Het schudden van graven voor bepaalde tijd komt vrij weinig voor, maar het kan natuurlijk wel. Het schudden van graven voor onbepaalde tijd is zinvol om graven vaker te laten gebruiken. Om er een hoog tarief voor te vragen is een manier om te zorgen dat een begraafplaats toch voldoende inkomsten houdt. En om te voorkomen dat graven min of meer oneigenlijk worden gebruikt, namelijk dat men een graf van een ver familielid of zelfs een onbekende verwerft, met als enig doel om er later goedkoop in te kunnen begraven.

Naar mijn mening kan een gemeente geen ander tarief vragen voor het schudden van graven voor bepaalde tijd als van graven voor onbepaalde tijd. De werkzaamheden zijn hetzelfde. Ik zie geen objectieve reden voor tariefdifferentiatie. Ik denk dat de reden 'bepaalde tijd' en 'onbepaalde tijd' bij een beroepszaak voor de belastingrechter geen stand houdt.

Ik heb nooit gezegd dat men voor het schudden van graven voor onbepaalde tijd een ander hoger tarief kan vragen dan voor het schudden van graven voor bepaalde tijd.

Ik zie in de actuele Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 van uw gemeente dat bij punt 8.7 t/m 8.11 onderscheid wordt gemaakt tussen het schudden van graven voor onbepaalde tijd en het schudden van graven voor bepaalde tijd.
Maar dat is niet conform mijn advies.

Ik heb uw gemeente twee jaar geleden bijgestaan in het herformuleren van de beheersverordening en van de verordening lijkbezorgingsrechten. Wat is daar besproken of geadviseerd?
In de laatste versie van de nieuwe tarieventabel die ik gezien heb, van 19-11-2018, staat onder 8.6, 8.7 en 8.8 een hoog tarief voor het schudden van 1, 2 en 3-persoons graven, zonder onderscheid te maken of het gaat om graven voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Blijkbaar is op een later moment door iemand binnen uw gemeente bedacht dat onderscheid gemaakt zou kunnen worden tussen graven voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd. Dat is niet meer met mij afgestemd. Want dan zouden we die discussie toen hebben kunnen voeren en zou de tarieventabel waarschijnlijk zijn vastgesteld conform het concept van 19-11-2018 en niet het stuk dat later aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Ik hoef dus niet mijn eigen advies aan te vechten; mijn advies is niet opgevolgd.

Hoe is dit op te lossen? Door in een volgende versie van de Verordening lijkbezorgingsrechten de tabel voor de punten 8.7 t/m 8.11 aan te passen aan het concept van eind 2018. Er is overigens terecht in de actuele verordening geen tarief opgenomen voor het schudden van een 1-persoons graf voor onbepaalde tijd. Want dat zal niet bestaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP voor gemeenten

De Interactieve dagen Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven met mr Willem van der Putten gaan door op:

1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur; of
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Voor 30 november 2020 zijn inmiddels 16 aanmeldingen ontvangen; er is nog ruimte voor 4 andere.
Voor 14 december zijn nog maar 7 meldingen ontvangen. Voldoende om de dag door te laten gaan. Maar daar is dus meer ruimte voor meer mensen. Letterlijk en figuurlijk.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.
De locatie voldoet volledig aan de normen van het RIVM.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een bedrag ad € 395,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >