Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Extra verlengen bij begraving (ambtenaren, pas op!)


4 november 2020

Vraag nummer: 61897

Beste mijnheer van der Putten,

Wij kregen onderstaande vraag van een uitvaartondernemer:
Is het mogelijk om, als er een begraving plaats vindt in een graf waarop nog ruim 10 jaar grafrecht opzit, hiervan toch de grafrechten te verlengen. Omdat dit verzoek niet voldoet aan artikel 28 lid 1 van de Wet op de Lijkbezorging hebben we dergelijke verzoeken altijd afgewezen. Bij ons is het volgens de Beheersverordening wel mogelijk om, als er een begraving in een graf plaatsvindt waarvan het grafrecht binnen 10 jaar verloopt, dit grafrecht voor langere termijn te verlengen dan de tien jaar grafrust. Maar dat is niet de vraag van deze uitvaartondernemer. Zij wil bij een begraving de grafrechten verlengen ondanks dat daar geen noodzaak voor is. Ze geeft aan dat het bij andere gemeenten wel mogelijk is. Zien wij wat over het hoofd door haar verzoek te weigeren?

met vriendelijk groet,
Ietje Pouwels

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nee, het is niet toegestaan om grafrechten eerder dan 2 jaar voor het aflopen van de rechten, te verlengen. De wettelijke regels zijn duidelijk.
De enige uitzondering is als er een begraving in een graf plaatsvindt waarvan het grafrecht binnen 10 jaar verloopt, men dit grafrecht eerder kan verlengen.

Ik ken geen gemeenten waar men de grafrechten veel eerder kan verlengen. Dat lijkt me ook een probleem met de tarieven; dat zijn immers belastingen. Die kun je niet 10 jaar van tevoren opleggen. Als ik de accountant van de gemeente was, zou ik deze onwettige onregelmatigheid moeten melden, als ik het zie.

De verlenging van een graf op het moment dat een begraving plaats vindt, terwijl op het graf nog ruim 10 jaar grafrecht zit, is duidelijk in strijd met de wet en met de bedoeling van de wetgever. Ik zou daar als gemeente en ook als kerkelijke begraafplaatshouder nooit aan meewerken. Als men op een onderdeeltje sjoemelt met wettelijke voorschriften, hoe zit het dan met andere onderdelen? Met zet de betrouwbaarheid van het begraven op het spel.

Ik kan mij best voorstellen dat een familie graag een verlenging regelt. Nu is er een erfenis, nu is eenheid onder de erfgenamen, het kan maar geregeld zijn.
Maar er zijn andere manieren om zoiets te regelen, zoals via een depositofonds en andere instellingen. Laat men daar gebruik van maken.

Iets anders is dat ik ambtenaren waarschuw om niet mee te werken aan dingen die niet mogen.
Ik ben rechter-plaatsvervanger geweest en ben ook een tijd ingezet geweest als ambtenarenrechter. Ik heb allerlei situaties gezien waarin ambtenaren mensen wilden helpen, waarbij ze regels overtreden hebben, wat als een boemerang terug kwam als men een conflict met een leidinggevende of de werkgever kreeg. Je zit als ambtenaar fout en dat kan je een berisping opleveren, maar ook een straf zoals terugzetting in rang en soms ook zelfs ontslag. Zaken kunnen soms heel raar lopen. Ik heb nare voorbeelden gezien. Geef niemand een handvat om u te kunnen beschuldigen van plichtsverzuim e.d.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP voor gemeenten

De Interactieve dagen Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven met mr Willem van der Putten gaan door op:

1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur; of
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Voor 30 november 2020 zijn inmiddels 16 aanmeldingen ontvangen; er is nog ruimte voor 4 andere.
Voor 14 december zijn nog maar 7 meldingen ontvangen. Voldoende om de dag door te laten gaan. Maar daar is dus meer ruimte voor meer mensen. Letterlijk en figuurlijk.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.
De locatie voldoet volledig aan de normen van het RIVM.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een bedrag ad € 395,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >