Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Betaling dubbel graf na schudden graf terecht?


9 december 2019

Vraag nummer: 59453

Situatie: een enkel diep graf wordt geschud, overledene ( familielid van stoffelijke resten die geschud zijn) wordt bij begraven in geschud graf. Na het verlopen van de grafrechten krijgen nabestaanden een factuur van dubbel graf ( 2 stoffelijke resten.)

Volgens mijn redenering is het graf geschud, welke een vorm van ruimen is en mag er juridisch gezien geen factuur van een dubbel graf (lees 2 stoffelijke resten) gestuurd worden maar slechts van een enkel graf (1 stoffelijk overschot) want het graf is immers geschud/ geruimd.

Volgens mij mag de houder van de begraafplaats alleen een factuur van een dubbel graf ( 2 stoffelijke resten)sturen als er een verlof van opgraving/ herbegraving aan ten grondslag ligt daar er dan sprake is van een herbegraving in het zelfde graf. Ik wil graag weten of mijn redenering juist is.

Antwoord:

Geachte heer,

Inderdaad is het zo dat een een enkel diep graf na het schudden van dat graf een enkel diep graf blijft. Het wordt geen 2-persoons graf.

Uw redenering is juist.

Als de begraafplaatshouder en de rechthebbende de bedoeling hebben om van een eenpersoons graf een tweepersoons graf te maken, zullen er (wel) grafrechten betaald moeten worden. Zoiets komt zeer zelden voor, zodat een heffingenverordening er waarschijnlijk geen regeling voor heeft. Maar dan hangt het ook van de mogelijkheden in de beheersverordening af, wat het beste past en mogelijk is.
Maar dat is dus een andere situatie dan het schudden van een graf.

Als er 'officieel' een dubbel graf gemaakt wordt, kun je redeneren dat de kosten van het dieper leggen van de boven begraven persoon behoord tot het normale opleveren van het tweepersoons graf met ruimte voor de 2e begraving.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van gemeentelijke begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 23 januari 2020 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

De eerste themamiddag is gehouden op 31 oktober 2019. Deze is succesvol verlopen. De evaluaties waren zonder uitzondering lovend.

Er komt dus een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020 in Utrecht.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >