Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten begrafenis oninbaar verklaard; omzetten graf naar algemeen graf?


18 mei 2022

Vraag nummer: 64948

Geachte heer Van der Putten,

In onze gemeente is het pas voorgekomen, dat door onze financiƫle collega's een factuur voor een begrafenis oninbaar verklaard is. Hier is (uiteraard) een heel traject van aanmanen en deurwaarders aan vooraf gegaan. De begrafenis heeft dus inmiddels al een paar jaar geleden plaats gevonden.

Mijn vraag is nu, wat wij met het recht op dit graf moeten doen. Moeten wij dit gewoon laten bestaan zoals door de rechthebbende aangevraagd of kunnen wij het omzetten naar een algemeen graf, waarbij de rechthebbende vervalt en wij als gemeente de 'contactpersoon' voor dit graf worden. En in hoeverre moeten wij dit nog aan de oorspronkelijke rechthebbende laten weten of heeft hij zijn recht verspeeld door niet te betalen?

Met vriendelijke groet,
Corine van Oudheusden,
gemeente Altena

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik verwijs u - met trots - naar artikel 28 van de 'Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Altena 2021'. Met trots, omdat ik nu al ongeveer 30 jaar als eerste en enige in Nederland in artikelen, lezingen, cursussen en op deze site pleit voor het opnemen van een dergelijk artikel in de beheersverordeningen en beheersreglementen van begraafplaatsen. Zo'n artikel komt niet voor in het VNG-model. Maar u hebt deze bepaling wel, gefeliciteerd! Het helpt u nu uit de brand.

Het college kan nu dus de grafrechten vervallen verklaren, zoals in artikel 28, lid 2, aanhef en onderdeel a, is aangeven. Dat zou ik maar doen als ik u(w gemeente) was. Er is een expliciet besluit(je) van B&W voor nodig, dat aan de rechthebbende moet worden medegedeeld en dat kan worden gepubliceerd. Er kan nog bezwaar tegen worden aangetekend. Die mogelijkheid van bezwaar kan en mag u belanghebbenden niet ontnemen.

Als het besluit onherroepelijk is geworden, kunt u de grafbedekking verwijderen, als er een grafbedekking op het graf staat.

En wat dan? Dan doet u niets en wacht u tot 10 jaar na de begrafenis en is de plek vrij om aan een andere familie uit te geven. Net zoals bij elk ander graf waarvan de rechten verlopen zijn. U kunt dit graf vanwege de termijn van grafrust niet binnen 10 jaar aan een ander verkopen. Nu ja, in theorie kunt u de rechten wel aan een andere familie geven, maar men kan de plek alleen na 10 jaar na de begrafenis in gebruik nemen. Maar misschien willen buren de plek wel reserveren, wie weet. Dan kunt u gewoon een grafrecht vestigen met de voorwaarde dat er pas na een paar jaar kan worden begraven, als de termijn van grafrust voorbij is.

Het omzetten van dit particuliere graf naar een algemeen graf is volgens de beheersverordening niet mogelijk. De verordening kent een dergelijke actie of 'straf' bij het niet nakomen van verplichtingen niet.

Via een omweggetje kan het wel. Namelijk nadat de grafrechten vervallen zijn verklaard, zou het graf als algemeen graf in gebruik genomen kunnen worden. Dan zouden er nu al een of meer anderen in het graf begraven kunnen worden, als het gaat om een 2-persoons of 3-persoons particulier graf waarin diep begraven is. Dan is er nu al ruimte voor 1 of 2 kisten in het graf. Dat hoeft nergens op te wachten. Ik geef het maar ter overweging.

Maar dan spelen wel praktische aspecten. Misschien is het helemaal niet wenselijk om een algemeen graf tussen andere particuliere graven te hebben liggen, vanwege de waarschijnlijk afwijkende grafbedekking. Maar als u alle graven op die begraafplaats 1 diep uitgeeft, maakt het weinig uit.

Het heeft geen enkele zin om het graf te zetten van een particulier graf in een algemeen graf, alleen om de termijn van 10 jaar vol te maken. Ook bij een algemeen graf met een algemeen gebruiksrecht is er een gebruiker, vergelijkbaar met een rechthebbende van een particulier graf. Maar dat heeft geen zin. U wilt de voormalige rechthebbende ook geen rechten als gebruiker geven. Ook bij een algemeen graf waarvoor niet betaald is, kan een gebruiker uit zijn rechten worden ontzet door de rechten vervallen te verklaren.

Op een graf hoeven ook helemaal geen rechten te rusten. Er hoeft dus niets voor het vervallen grafrecht in de plaats te komen.
Het enige waar u als begraafplaatshouder rekening mee moet houden, is dat het niet binnen 10 jaar na de begrafenis geruimd mag worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >