Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Niet geïdentificeerde overledenen 1


15 januari 2021

Vraag nummer: 62256

Er overlijden in Nederland mensen waarvan de identiteit niet bekend is.
Nu moeten deze uiteraard ook worden begraven/gecremeerd.

Nu kreeg ik de vraag of er ook een lijst bestaat waarop deze niet geïdentificeerde overledenen staan vermeldt.

Is dit alleen te achterhalen door al de begraafplaatsen af te gaan?
Of weet u waar navraag kan worden gedaan.
Heeft u namen van instanties waarbij geïnformeerd kan worden of nog tips / trucs?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging regelt op het punt van niet geïdentificeerde overledenen het volgende:
3. Indien de identiteit van het lijk niet kan worden vastgesteld, draagt de burgemeester er, uitsluitend ten behoeve van de identificatie en opsporing van vermiste personen, zorg voor dat door of onder verantwoordelijkheid van een arts daarvan lichaamsmateriaal wordt afgenomen.
4. Zo nodig kan tevens door of onder verantwoordelijkheid van een arts onderzoek in het lichaam worden verricht of een gebitsstatus worden opgemaakt of kunnen door een daartoe bevoegde ambtenaar van politie afdrukken van lichaamsdelen worden afgenomen.
5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing indien het de burgemeester bekend is dat daarin genoemde handelingen reeds in opdracht van de officier van justitie hebben plaatsgevonden.

Meestal is het zo dat de politie de indentiteit van (nog) niet geïdentificeerde overledenen probeert te achterhalen. Als dat niet lukt, zal de politie DNA laten afnemen, zo heb ik altijd begrepen.
Ik heb nog nooit gehoord dat een gemeente de werkzaamheden als bedoeld in lid 3 en lid 4 heeft moeten laten uitvoeren.

Bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), voorheen het Gerechtelijk Laboratorium, wordt het DNA onderzocht en bewaard. Het NFI in Den Haag voert ook een register van deze onbekende overledenen.
Een lijst van niet geïdentificeerde overledenen zal per definitie niet bestaan, want wat zou er dan op de lijst moeten staan vermeld? Onbekend man of onbekende vrouw of onbekend kind, op die of die datum gevonden te X?
Ik neem aan dat bij het NFI ook gegevens bewaard worden over de vindplaats, datum van vinding en andere gegevens die er toe kunnen bijdragen om de overledene te identificeren.
Maar dat zullen geen gegevens zijn die men direct met anderen zal delen.

Als u wilt weten op welke manier het NFI werkt en hoe men de gegevens in het register kan koppelen aan een bij u in de gemeente begraven overledene, kunt u het beste direct contact opnemen met het NFI in Den Haag. Voor contactgegevens zie https://www.forensischinstituut.nl/contact-2

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >