Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vanaf wanneer kun je grafrechten verlengen


18 september 2020

Vraag nummer: 61571

In artikel 28 van de wet op de lijkbezorging staat dat een grafrecht, mits het verzoek wordt gedaan binnen twee jaar voor het verstrijken van de termijn, verlengd kan worden. Nu heb ik dit artikel altijd zo begrepen, dat je het verzoek wel eerder kunt doen, maar dat het verzoek pas wordt afgewerkt op het moment dat het grafrecht verloopt. Stel dat een grafrecht verloopt op 1-1-2022 en er komt nu een verzoek tot verlenging voor 5 jaar binnen. Wanneer begint dan die termijn van 5 jaar te lopen? Ik dacht altijd vanaf 1-1-2021. En wij brengen ook altijd de kosten in rekening geldend op het moment van het verlopen van het grafrecht. Bij ons blijft dus een verzoek tot verlenging liggen tot het moment dat het grafrecht verloopt. Dan pas worden de grafrechten verlengd en worden de dan geldende tarieven in rekening gebracht.
Maar wij krijgen steeds vaker de vraag of verlenging (en betaling) eerder mag. Dit verzoek werd door ons altijd afgewezen. Maar is dat wel juist? Of kan een grafrecht, mits gedaan binnen de termijn genoemd in art. 28, meteen worden verlengd en worden de kosten in rekening gebracht die op dit moment gelden?

met vriendelijke groet,
Ietje Pouwels
gemeente Raalte

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is ook een lastige materie, nodeloos ingewikkeld volgens mij. Ik hoop dat die regeling in een herziening van de wet wordt vereenvoudigd.

In uw voorbeeld dat een grafrecht verloopt per 1-1-2022, kun je al in 2020 of in 2021 een verlenging regelen. Die verlening gaat dan op op 1-1-2022. Dan wordt verlengd tot 1-1-2027, als het om een verlenging met 5 jaar gaat.

Je kunt best vandaag een akte afgeven, waar instaat dat de verlenging per over 1 of 2 jaar ingaat.

Een lastig punt is altijd het tarief. Als je nu een verlenging regelt, krijg je een discussie of je nu al een rekening kunt sturen met het in 2020 geldige tarief. Of dat je dat eind 2021 doet met een aanslag die is gedateerd op 2-1-2022 met het tarief van 2022, wat dan bekend is.
Volgens mij kan beide.

Maar de meeste mensen vinden het het fijnste om eind 2021 het tarief van 2022 te betalen. Dat voelt goed. Als ze een jaar vooruit moeten betalen hebben sommige mensen het gevoel een jaar dubbel te betalen.

U kunt het ook doen zoals uw gemeente het doet: een verzoek tot verlenging laten liggen tot het moment dat het grafrecht verloopt en dan de geldende tarieven in rekening brengen. U moet dan wel de rechthebbende laten weten dat hij later de papieren en de rekening zal krijgen. De meeste mensen vinden dat niet erg.

Wettelijk mag je een verlenging niet eerder regelen dan 2 jaar voor afloop van de termijn. U kunt vandaag dus een verlenging regelen per 18 september 2022, maar niet met ingang van 19 september 2022.

Wie langer vooruit een verlenging wil regelen, dus per 19-9-2022 of per 2023, 2024 etc., kan terecht bij de stichting Grafzorg Nederland. Die is daarvoor.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP

Interactieve dag Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws omdat de huidige wet niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen in de maatschappij.

Sinds maart 2020 is er nog een opmerkelijke ontwikkeling: gemeenten krijgen te maken met wensen van islamitische inwoners om een eigen begraafplaats te realiseren. Wat is dat eigenlijk: islamitisch begraven? Waar zijn gemeenten toe verplicht? Mr Willem van der Putten is bij een aantal van zulke projecten betrokken.

Mr Willem van der Putten geeft al ruim een decennium cursussen aan medewerkers Publiekszaken / Burgerzaken / Sociale Zaken en uitvaartverzorgers over de Wlb.
In 2020 zijn veel cursussen van andere aanbieders afgelast, maar in samenwerking met het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek, dat bij gemeenten een vertrouwde naam heeft, worden 2 bijeenkomsten in ruime zalen mogelijk gemaakt.

Data:
1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur;
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een totaalbedrag ad € 495,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Docent:
Mr. Willem van der Putten is juridisch adviseur en directeur van de Stichting Grafzorg Nederland. Hij was o.a. senior-wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-gemeentesecretaris en rechter-plaatsvervanger. In de uitvaartbranche geniet hij bekendheid als voormalig voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en columnist bij diverse vakbladen. Veel gemeenten maken gebruik van zijn boeken over de Wet op de lijkbezorging en raadplegen zijn juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl/jurist

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >