mijn vraag 62482. Daarbij haalde ik abusievelijk als eerdere vraag 48874 aan terwijl dat" />

Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Niet betaalde grafrechten / aanwijzing algemeen graf (2)


12 april 2021

Vraag nummer: 62737

Beste heer van der Putten,

Dank voor uw reactie op mijn vraag 62482. Daarbij haalde ik abusievelijk als eerdere vraag 48874 aan terwijl dat 47874 moet zijn (heb ik een grafakte nodig?).
Zoals ik al aangaf zullen de grafrechten nimmer betaald worden en daarom willen we als gemeente de zeggenschap over dit graf hebben. (Niet betalen en toch rechten hebben lijkt niet logisch/eerlijk). Ons doel is om alle rechthebbenden op een gelijke manier te behandelen en dat is in dit geval niet mogelijk.
Op het graf is daarnaast zonder melding aan de begraafplaatsbeheerder grafbedekking aangebracht die we willen laten verwijderen.
U geeft al aan dat onze beheerverordening rammelt en op dit vlak ook geen mogelijkheden geeft. Wat wij echter niet willen, is dat in dit graf gedurende 20 jaar, zonder betaalde grafrechten, iemand is begraven. Daarom dacht ik aan het aanwijzen als algemeen graf, iets wat we eigenlijk alleen in geval van onbekende drenkelingen doen.
Voordeel hiervan lijkt me dat wij na tien jaar het graf kunnen ruimen of in elk geval de mogelijkheid voor een nieuwe rechthebbende kunnen bieden.
Op dit moment is er geen rechthebbende op het graf want: er is nimmer een grafakte verstuurd en ook is er geen ander schriftelijk bewijs. U schrijft in vraag 47874 dat er wel een schriftelijk stuk met tekst moet zijn, geen kwitantie of zo. In dit geval is er enkel een factuur met daarop de kosten voor het begraven en voor de grafrechten over een periode van 20 jaar.
Een factuur die naar de (particuliere) aanvrager van de uitvaart is verstuurd maar in de meeste gevallen in die jaren naar de uitvaartondernemer ging. Die verrekende de gemeentelijke kosten dan samen met zijn kosten in één verzamelfactuur met de particuliere nabestaande.
U geeft als oplossing voor dit probleem aan om dit particulier graf na tien jaar te ruimen tenzij er toch rechten worden betaald voor een nieuwe periode. Handelen we dan niet in strijd met onze eigen verordening waarin we in art.14, lid 1 zeggen dat voor een particulier graf de tijd bij eerste uitgifte twintig jaar is?

Buiten deze vraag om zou ik graag met u willen bespreken op welke manier u mij kunt ondersteunen bij het aanpassen van onze beheerverordening uit 2015. Daar werd ik mee geconfronteerd op het moment dat ik als beleidsadviseur betrokken ben bij begraafplaatsen. De “tenenkrommende” passages die in strijd met de wet zijn moeten er sowieso uit. Daarnaast willen we een aantal praktische problemen die ik nu zie, proberen te “repareren” in een geactualiseerde verordening. Al eerder heeft u mij in antwoord op vragen aangegeven dat er verbeteringen mogelijk zijn omdat de huidige verordening op sommige onderdelen door ons nodeloos ingewikkeld is gemaakt.
Omdat u kantoor houdt in Velp zou ik graag een keer bij u af willen spreken om de mogelijkheden te bespreken voor een actualisatie. Op dat moment kan ik u dan de geschiedenis en de gewenste toekomst van onze beheerverordening uitleggen en kan dat de basis zijn voor u om een uitgebalanceerde offerte uit te brengen. Ik hoor graag uw reactie.

Bedankt R. Reuling
gemeente Lingewaard

Antwoord:

Geachte heer,

Als er geen grafakte is opgemaakt en verstuurd, is geen grafrecht gevestigd. Dan is het ook niet aan de orde om een recht op een particulier graf om te zetten in een gebruiksrecht op een ruimte in een algemeen graf.

De situatie is dan heel simpel: de gemeente is als eigenaar van de begraafplaats ook eigenaar van het graf. U hebt dan dus al de volledige zeggenschap over het graf!

De gemeente hoeft geen grafrechten ten gunste of ten nadele van zichzelf te vestigen. Als 'vol eigenaar' van het graf kan de gemeente al doen of laten met het graf wat zij wil, mits zij niet in strijd handelt met de wet.
Er zou strijd zijn met de wet, als het graf binnen 10 jaar na de begraving geruimd zou worden. Dat mag de gemeente dus niet doen, nu het graf ruimen.

De gemeente kan als eigenaar het grafmonument op het graf verwijderen. Daar hoeft ze geen grafrechten voor te hebben. Als eigenaar van het graf heeft ze nog meer en sterkere rechten dan wanneer er een grafrecht op het graf gevestigd zou zijn.

Het is niet nodig dat er grafrechten op het graf rusten om te voorkomen dat het graf voortijdig geruimd zou kunnen worden. Dat mag toch al niet.

Als geen grafrecht gevestigd is, speelt ook niet het bepaalde in artikel 14, lid 1, van de beheersverordening. Een factuur is geen grafakte en het vestigt geen grafrecht. Het graf zou direct geruimd kunnen worden als de wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar verstreken is.

U bent welkom in Velp om de mogelijkheden van de actualisatie van de beheersverordening te bespreken. Op kantoor kan voldoende COVID-afstand worden gehouden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Themamiddag Financiën en Beheer van de Begraafplaats met mr Willem van der Putten, op 10 juni 2021
De financiële kant van de exploitatie en het beheer roept bij de houders van begraafplaatsen in toenemende mate vragen op. Het gerenommeerde adviesbureau Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten een speciale themamiddag rondom het beheer en de financiën van de gemeentelijke begraafplaats.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >