vraag 3704 over o.a het tarief voor het schudden van graven. Binnen onze gemeente Woerden he" />

Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mag er verschil zijn in tarieven?


2 mei 2020

Vraag nummer: 60656

Meneer van der Putten
Ik lees net uw antwoord op vraag 3704 over o.a het tarief voor het schudden van graven.
Binnen onze gemeente Woerden hebben we op de Meeuwenlaan ook graven voor onbepaalde tijd uit gegeven. Ook deze graven schudden we op verzoek van de rechthebbende. Ook op andere begraafplaatsen schudden we op verzoek van de rechthebbende graven om weer ruimte te maken voor begravingen. Mijn vraag is of we voor het schudden van graven voor onbepaalde tijd een ander tarief mogen rekenen dan voor schudden van graven voor bepaalde tijd. Of mag je per begraafplaats een ander tarief rekenen?

Ik hoor het graag van u

Mvg Jan Rensenbrink

Antwoord:

Geachte heer,

Vraag 3704 had betrekking op een bijzondere (= niet-gemeentelijke) begraafplaats. Voor een gemeentelijke begraafplaats en de tarieven van zo'n begraafplaats gelden andere regels. De tarieven van gemeentelijke begraafplaatsen zijn heffingen, die onder het belastingrecht vallen. Het belastingrecht stelt specifieke eisen.

Voor gemeentelijke begraafplaatsen geldt dat zij geen winst mogen maken. U mag dus geen zodanige tarieven hanteren, dat er waarschijnlijk winst op de begraafplaatsen mee zal worden behaald. Dit is voor bijna alle gemeentelijke begraafplaatsen een theoretisch probleem, want er moet altijd geld bij.

Gemeentelijke begraafplaatsen hebben ten opzichte van bijzondere begraafplaatsen het nadeel, dat mensen met klachten over de tarieven zich relatief eenvoudig en laagdrempelig tot de belastingrechter kunnen wenden. Als het om bijzondere begraafplaatsen gaat, moeten mensen zich tot de gewone burgerlijke rechter wensen. Daar is in principe een advocaat voor nodig en dan loont het gewoonlijk al niet meer om ergens een zaak van te maken. Bij de belastingrechter loont dat wel.

Er mag verschil zijn in tarieven, mits er maar een goede argumentatie voor is. Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld, is een benadering die in het bestuursrecht en in het belastingrecht vaak wordt gehanteerd. Als u op verschillende begraafplaatsen of bij verschillende soorten graven verschillende tarieven wilt hanteren, moet u bij het vaststellen van die tarieven in een raadsvoorstel of toelichting aangeven waarom er verschillen zijn. U staat bij de belastingrechter sterker als u dat vooraf in de besluitvorming van de gemeenteraad al aangeeft, dan wanneer u achter moet gaan bedenken waarom die verschillen er eigenlijk zijn.

Ik gaf vorig jaar en begin dit jaar een workshop over dit soort kwesties, samen met mr. Edwin Borghols, partner van Van den Bosch & Partners. Eind dit jaar is weer zo'n cursus gepland op 3 november 2020.
Er valt bij zo'n vraag als de uwe van tevoren niet zomaar te zeggen wat wel of wat niet geaccepteerd zal worden door de rechter. Verschillen zijn zeker mogelijk, maar moeten wel onderbouwd worden. Of uw onderbouwing geaccepteerd zal worden is van tevoren nooit met zekerheid te zeggen.

Edwin Borghols en ik zijn van mening dat als je als gemeente zelf denkt een behoorlijke reden te hebben om te differentiëren, je dat gewoon moet doen. Het is maar de vraag of iemand er voor naar de rechter gaat. En stel dat een rechter de verschillen niet acceptabel acht, dan is dat voor de toekomst aan te passen. Je moet je niet laten leiden door angst vooraf dat een kans bestaat dat een rechter wellicht de constructie afkeurt. Je moet doen wat goed en redelijk lijkt.

Zelf zie ik geen reden om voor het schudden van graven voor onbepaalde tijd een ander tarief te hanteren dan voor het schudden van graven voor bepaalde tijd. Maar ik zou mij wel kunnen voorstellen dat de tarieven per begraafplaats kunnen verschillen, als ook andere tarieven, zoals grafrechten of onderhoudsrechten, per begraafplaats verschillen. Als alle tarieven voor elke begraafplaats hetzelfde zijn, zie ik geen reden om verschillen te hanteren bij het schudden van graven.

Ik zou mij wel kunnen voorstellen dat als men op een andere basis rekent, verschillen kunnen worden beargumenteerd en gehanteerd. Als men 1 tarief heeft voor het schudden van een graf, is geen variatie mogelijk. Maar als men op verschillende begraafplaatsen verschillen heeft in de diepte van het graf, dan kan ook een verschil worden gehanteerd in het tarief voor het schudden. Als er 1 diep ruimte wordt gemaakt, zou men bijvoorbeeld 1.000 euro kunnen rekenen. Als er 2 diep ruimte wordt gemaakt, zou men bijvoorbeeld 2.000 euro kunnen rekenen. En bij 3-diep 3.000 euro. Als op de ene begraafplaats de graven 2-diep zijn en op de andere 3-diep, dan hebben we nu een gerechtvaardigd verschil ontdekt.

Misschien zijn er nog andere verschillen te bedenken, zoals de uiteenlopende formaten van graven. Bij erg brede en erg lange graven moeten meer m3 aarde worden verplaatst. Dat kan een reden zijn voor een ander tarief. Maar het kan juist ook zo zijn dat bij erg kleine oude graven veel voorzichtiger gewerkt moet worden en bijvoorbeeld monumenten van buurgraven tijdelijk afgenomen moeten worden om veilig te kunnen werken, wat een hoger tarief kan rechtvaardigen.

Maar wat geen verschil mag maken, is de vermoedelijke resterende termijn van gebruik van een graf bij graven voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Die resterende termijn van het graf is al betaald via het grafrecht. Die mag niet dubbel worden betaald onder een andere noemer.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Vergelijk ook vraag nummer 61981 'Verschil tarieven schudden graven bepaalde / onbepaalde tijd' van 17 november 2020.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >