Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzoek overschrijven grafrecht


30 september 2020

Vraag nummer: 61645

In antwoorden op vragen over het overschrijven van grafrechten adviseert u belanghebbenden om al vroegtijdig schriftelijk te melden bij de begraafplaatsadministratie dat ze de nieuwe rechthebbende willen worden bij afstand van de grafrechten of bij het overlijden van de rechthebbende .
Wij nemen dan na een afstandsverklaring of bij overlijden van de rechthebbende contact op met de zich gemelde belanghebbende of deze nog steeds de rechten op het graf wil overnemen en indien van toepassing regelen we dat dan ook.

Deze werkwijze wordt nu echter door iemand in twijfel getrokken met als argument dat het recht op een graf pas gevraagd kan/mag worden na het overlijden van de rechthebbende. Er wordt gevraagd op basis van welke wet- of regelgeving we dit zo kunnen/mogen doen. Hierover staat niets in de Wet op de Lijkbezorging.
In onze verordening staat wel in art. 17 lid 2: “Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven….” . Maar hoe letterlijk moet dat "Na" worden genomen?

Is er ergens (wet-of regel)tekst waarmee ik onze huidige werkwijze “zwart op wit” kan onderbouwen?
Of is onze werkwijze misschien toch niet geheel correct?

Alvast bedankt voor uw antwoord,

Cor

Antwoord:

Geachte heer,

Je kunt natuurlijk een grafrecht pas overnemen nadat de eerdere rechten van een andere persoon geëindigd zijn. Zo feitelijk dient de tekst van artikel 17 lid 2 van uw beheersverordening gelezen te worden.

Ik snap het probleem of het punt van de persoon die die opmerking maakt niet. Het is toch niet zo dat het grafrecht dubbel wordt uitgegeven, omdat een ander recht nog steeds loopt.

Het is onzin om het woord 'Na' in artikel 17 te lezen als "Pas nadat" of "Alleen als de rechthebbende eerst is overleden ...enz". Dat heeft geen functie. Natuurlijk moet iemand eerst dood zijn, voordat een ander de rechten kan krijgen (tenzij ze bij leven worden overgedragen). Er is geen alternatieve uitleg mogelijk.

Gaat het hier niet om iets anders? Dat iemand boos of teleurgesteld is dat een ander hem of haar voor was, omdat die de wens eerder bekend maakte? Tja, dat had die persoon zelf ook kunnen doen. Iemand moet de eerste zijn.

De door u beschreven werkwijze is precies wat ik bedoel. Mensen maken kenbaar dat ze belangstelling hebben en u noteert dat. Meer niet. Als duidelijk wordt dat er een nieuwe rechthebbende moet of kan komen, zoekt u contact. Dan kan iemand er nog van afzien. Maar dit is voor beide partijen fijn. Iemand die het graf in stand wil houden, weet dat die wens bekend is. Voor de begraafplaats is het makkelijk al een gegadigde te kennen en niet op zoek te hoeven gaan of iemand het graf eventueel nog wil.

Het kan ook een rol spelen in de vraag wie het grafrecht kan krijgen, als er meerdere belangstellenden zijn. Mijn stelling is dat een begraafplaats nooit tussen kinderen of anderen zoals broers of zussen kan of mag kiezen. Dan is het hanteren van de regel 'Wie het eerst komt het eerst kans krijgt' een objectieve en faire oplossing.

Uw werkwijze lijkt mij perfect. Houden zo!

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Interactieve dag Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws omdat de huidige wet niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen in de maatschappij.

Sinds maart 2020 is er nog een opmerkelijke ontwikkeling: gemeenten krijgen te maken met wensen van islamitische inwoners om een eigen begraafplaats te realiseren. Wat is dat eigenlijk: islamitisch begraven? Waar zijn gemeenten toe verplicht? Mr Willem van der Putten is bij een aantal van zulke projecten betrokken.

Mr Willem van der Putten geeft al ruim een decennium cursussen aan medewerkers Publiekszaken / Burgerzaken / Sociale Zaken en uitvaartverzorgers over de Wlb.
In 2020 zijn veel cursussen van andere aanbieders afgelast, maar in samenwerking met het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek, dat bij gemeenten een vertrouwde naam heeft, worden 2 bijeenkomsten in ruime zalen mogelijk gemaakt.

Data:
1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur;
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een totaalbedrag ad € 495,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Docent:
Mr. Willem van der Putten is juridisch adviseur en directeur van de Stichting Grafzorg Nederland. Hij was o.a. senior-wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-gemeentesecretaris en rechter-plaatsvervanger. In de uitvaartbranche geniet hij bekendheid als voormalig voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en columnist bij diverse vakbladen. Veel gemeenten maken gebruik van zijn boeken over de Wet op de lijkbezorging en raadplegen zijn juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl/jurist

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >