Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Betalen heffing onderhoudskosten; bezwaar afkoop pas in volgend jaar


9 november 2017

Vraag nummer: 52677

Geachte heer van der Putten,

Wederom vraag ik u vriendelijk mij te voorzien van een kundig advies.

In 2015 wordt er een graf uitgegeven voor een periode van 10 jaar.

De nabestaanden hebben destijds besloten het onderhoud per jaarlijkse aanslag te willen betalen.

In 2017 geeft de rechthebbende te kennen het grafonderhoud af te willen kopen voor 10 jaar.

Dit kan, deze gaat dan in op 01-01-2018 en ontvangen over het jaar 2017 nog een heffing.

Nadat de rechthebbende de heffing heeft ontvangen geeft deze te kennen dat deze onterecht is. Hij is van mening dat hij heeft aangegeven deze af te willen kopen voor 10 jaar en dat de jaarlijkse aanslag hierbij komt te vervallen.

De rechthebbende is uitgelegd dat de afkoop ingaat op 01-01-2018 en dat de aanslag moet worden voldaan.

Nu is meneer naar de uitvaarverzorger gegaan en ook deze is van mening dat dit niet kan en het niet verkoopbaar is.

Kunt u mij adviseren in deze hoe juridisch het best te handelen om klachten te voorkomen.

Ik zie erg uit naar uw kundig advies.
Met vriendelijke groet,
Janny Bransen-Ligtenberg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In de Verordening begraafrechten van uw gemeente is geregeld dat de jaarlijkse onderhoudsrechten verschuldigd zijn bij de aanvang van het belastingtijdvak. Dat betekent per 1 januari van ieder jaar, want dan begint het belastingtijdvak.
Als iemand op 2 januari of later besluit om de onderhoudsrechten af te kopen, kan hij dat niet met terugwerkende kracht doen, maar pas met ingang van de eerstvolgende 1 januari van het volgende jaar. Die systematiek hanteren alle gemeenten in Nederland.

Als de betreffende rechthebbende in uw vraag meent dat de jaarlijkse aanslag zou moeten komen te vervallen, geeft hij blijk geen kennis te hebben van het belastingrecht en zich niet te realiseren dat de belastingplicht al per 1 januari jongstleden is ontstaan. Al zou u de rechthebbende ter wille willen zijn, dan kan dat niet, want de verordening kent geen mogelijkheid om af te wijken.
Als de rechthebbende na uw uitleg dit niet inzet, moet hij maar bezwaar aantekenen (dat af zal worden gewezen), waarna hij zich tot de rechter kan wenden. Die zal dan wel duidelijk maken dat zowel de rechthebbende als de gemeente aan de verordening gebonden zijn.

De mening van de uitvaartverzorger "dat dit niet kan en niet verkoopbaar is" is loos geklets. Blijkbaar heeft deze man of vrouw de Verordening begraafrechten nooit ingekeken. Of in elk geval nooit bedacht dat de belastingplicht per 1 januari ontstaat. Wat hetzelfde is bij de meeste soorten belastingen en heffingen. Onroerend zaakbelasting is ook verschuldigd per 1 januari, hondenbelasting en rioolheffing ook etc. De WOZ-waarde wordt berekend per 1 januari, enfin, het meeste gaat per 1 januari.

U vraagt hoe het beste gehandeld kan worden om klachten te voorkomen. Dat weet ik niet. U doet niets verkeerd.
U kunt gewoon uitleggen hoe de verordening in elkaar zit, dat de belastingplicht verschuldigd is naar de situatie per 1 januari van elk jaar en dat verandering van de verplichting alleen mogelijk is per de eerstvolgende 1 januari, dus het volgende jaar. Niet met terugwerkende kracht, omdat 1 januari al verstreken is.
Als men dat niet begrijpt of niet accepteert, kunt u er ook weinig aan doen. U kunt betrokkene adviseren om de Verordening eens rustig te lezen, om een bevriende boekhouder of belastingadviseur over de kwestie te raadplegen of om een bezwaarschrift in te dienen. Dat laatste is zinloos, maar goed, iemand heeft wel recht om bezwaar te maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >