Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Opgraven en behouden gedenksteen

4 oktober 2021

Vraag nummer: 63648

Beste heer van der Putten,

Wij hebben een verzoek tot opgraving. Echter lopen de grafrechten nog t/m juli 2029.
Het verzoek van de rechthebbende is om de overledene op te graven en vervolgens te cremeren. Maar omdat er nog voor 8 jaar grafrechten zijn afgekocht is het verzoek om de gedenksteen op het graf te laten staan. Mogen wij hier als gemeente toestemming voor geven? Of is dit niet toegestaan? Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Rebecca ten Dolle- Slagter

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een opgraving betekent niet dat de grafrechten vervallen.
Tenzij de rechthebbende op het graf nadrukkelijk afstand heeft gedaan van het graf, blijft het graf gewoon bestaan voor de eerder overeengekomen en betaalde termijn.
Zoiets zou geen vraagpunt zijn als er meerdere personen in het graf zouden liggen en slechts een persoon wordt opgegraven. Maar ook als er slechts 1 persoon in het graf ligt, die opgegraven wordt, blijft het graf bestaan. Ook een leeg graf blijft juridisch gewoon een graf.

Dat betekent dat ook het grafmonument kan blijven staan. Een grafmonument is niet per definitie gekoppeld aan het aldaar begraven zijn de persoon die op de steen wordt genoemd. Het graf kan ook dienen als gedenkplaats.

Ook kan het graf opnieuw gebruikt worden als over een tijdje een familielid of bekende van de rechthebbende overlijdt. Men zal dan nog een paar jaar erbij moeten kopen, om ten minste 10 jaar grafrust te kunnen realiseren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder