Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Commentaar op 'wettekstwijzigingen'

2 mei 2020

Vraag nummer: 60651

Commentaar op 'wettekstwijzigingen' :

Op https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01 geven de icoontjes bij elk wetsartikel toegang tot achtergrondinformatie

Antwoord:

Geachte heer,

Dat klopt gedeeltelijk. Men kan via icoontjes bij een wetsartikel wetstechnische informatie vinden, zoals verwijzingen naar andere wetten, en vergelijkingen met eerdere versies van de tekst van een bepaling.

Maar dat zou ik geen 'achtergrondinformatie' noemen. Achtergrondinformatie is uitleg WAAROM een bepaald artikel of een paar woorden of een zin in een artikel geschrapt of toegevoegd zijn. Dat is niet te vinden via de icoontjes.

Die uitleg staat (deels) in Kamerstukken zoals de Memorie van Toelichting op een wet(swijziging) en Nota's van Wijziging en de verslagen van de schriftelijke behandeling van een wetsvoorstel in commissies van de Eerste en Tweede Kamer. En in verslagen van de mondelinge behandeling in beide kamers: de Handelingen van de Tweede en van de Eerste Kamer. Daar linken de icoontjes niet naar. Dat is ook ondoenlijk.

Bij een wet met een forse geschiedenis (sinds 1869) en regelmatige wijzigingen zoals de Wet op de lijkbezorging zijn er ruim 100 kamerstukken die men allemaal zou moeten doorvlooien om te bekijken of er iets is gezegd over de formulering of een wijziging van een bepaald artikel. Of een overweging om een bepaald artikel juist niet te wijzigen, hoewel daar door kamerleden wel om gevraagd is tijdens een commissiebehandeling of via een amendement. Men moet kennis van zaken hebben om die stukken door te nemen, omdat soms andere termen worden gebruikt waar men hetzelfde mee bedoelt. Of omdat de nummering van artikelen in die Kamerstukken nog van de wetsontwerpen zijn, die nog niet aangepast zijn aan de nummering in de vastgestelde wet.

Dat is voor een gewoon mens niet te doen. Dat geldt voor heel veel wetten. Daarom bestaan er boeken waarin rechtsgeleerde auteurs dat werk voor de lezer gedaan hebben. Anders ziet men door de bomen het bos niet meer.

Ten aanzien van de Wet op de lijkbezorging (en ook veel nadere wetten) is het tegenwoordig helaas zo dat er geen uitgevers meer zijn die dergelijke boeken willen uitgeven, omdat ze te weinig gekocht worden. Mensen prefereren gratis informatie, maar die bestaat niet.

Ik hoor regelmatig dat veel mensen denken dat men met site's en rubrieken zoals deze, alle informatie wel onder handbereik heeft. Maar dat is een grote misvatting.
Mijn antwoorden op vragen zijn spontaan en uit de losse pols gegeven en vervangen geen wetenschappelijk afgewogen verhandeling. Dit antwoord ook. Bovendien merk ik vaak - als ik om een of andere reden met een vragensteller nader in gesprek raak - dat mensen verkeerde vragen stellen en dat essentiële informatie voor een correct antwoord vergeten wordt. Een vraag wordt vaak gesteld omdat de vragensteller een oplossing in het hoofd heeft en over die oplossing een vraag stelt. Maar die eigen oplossing kan fout of onhandig zijn. Men doet er verstandig aan om het eigenlijke probleem voor te leggen, met alle relevante details. Dat gebeurt vaak niet.

De juiste achtergrondinformatie verzamelen kost (veel) tijd en dus geld en dat hebben mensen er vaak niet voor over.
Het gevolg is dat zulke informatie niet meer beschikbaar is. Niemand gaat 'zomaar' onderzoek doen en boeken schrijven, als die niet worden uitgegeven. Ik niet, tenminste.

Alleen bij rechtszaken van kapitaalkrachtige partijen gaan advocaten kamerstukken uitzoeken om de juiste informatie te vinden. Bij gebrek aan expertise worden daar soms de grootste blunders begaan, zie ik helaas wel eens. Dat geldt niet alleen voor de advocatuur, maar ook voor de rechterlijke macht. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een vonnis gezien waarin het verdelen van as werd afgewezen, terwijl gewoon in de wet staat dat dat kan. Of dat een wilsbeschikking van een minderjarige als ongeldig werd bestempeld terwijl dat volgens de wet wel kan. Enz.

Gratis informatie heeft als keerzijde dat goede informatie zeldzaam is geworden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder