Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overschrijven grafrechten (verkeerde termijn in brief aan erfgenamen) 1


26 februari 2020

Vraag nummer: 60153

In onze verordening staat dat: Na het overlijden van de rechthebbende het recht binnen 6 maanden kan worden overgeschreven op een andere rechthebbende.

Nu komt het: de rechthebbende krijgt een brief "overschrijving van Rechthebbende" hierin staat:
Als de rechthebbende komt te overlijden kunnen de erfgenamen, binnen 2 jaar na het overlijden van de rechthebbende, schriftelijk om overschrijving verzoeken. Als binnen 2 jaar na overlijden van de rechthebbende, geen verzoek om overschrijving wordt ingediend vervallen de rechten over het graf aan de gemeente.

Deze regel staat nergens in een verordening. Mijn vraag aan u is:
Kan een rechthebbende of nabestaanden aan deze regel in de brief rechten ontlenen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als de brief een langere termijn bevat dan de beheersverordening om een graf over te kunnen schrijven en de brief is uitgegaan namens het college van burgemeester en wethouders, dan kunnen derden daar inderdaad rechten aan ontlenen.

De overschrijving van grafrechten wordt in uw gemeente niet geregeld in de beheersverordening voor de begraafplaatsen, maar in een uitvoeringsregeling. Dat is ongebruikelijk, maar dat kan. In de uitvoeringsregeling staat niet dat de grafrechten vervallen, maar dat ze vervallen verklaard kunnen worden. Dat is dus niet automatisch. Dat lijkt mij overigens heel verstandig, want aan het automatisch vervallen van rechten kleeft het belangrijke nadeel dat alle partijen niet weten wanneer dat het geval is of is geweest.

Ik zou als ik uw gemeente was de tekst van de brief voor de toekomst aanpassen. En voorlopig gewoon even wachten met het vervallen verklaren van grafrechten, totdat 2 jaar verstreken zijn. Ik vermoed dat u daar überhaupt al geen haast mee maakte. Zulke besluiten moeten worden bekend gemaakt en gepubliceerd; er kan bezwaar tegen worden aangetekend.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Vragen van beheerders van een gemeentelijke begraafplaats en de subrubriek 'Verordening / reglement'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolgvraag nummer 60358.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >