uw antwoord heb ik nog een paar vragen om te zi" />

Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reactie op vraag nummer 66961 (Afkoop onderhoud)


12 juli 2023

Vraag nummer: 66968

Geachte heer van der Putten,

Allereerst bedankt voor het snelle reactie. Naar aanleiding van uw antwoord heb ik nog een paar vragen om te zien of ik u goed begrijp.

In de situatie die ik schets kon een rechthebbende kiezen: jaarlijks betalen of afkopen. Betaalt een rechthebbende een X bedrag om onderhoud voor 30 jaar af te kopen, dan kreeg hij een besluit dat vermeld dat "het onderhoud afgekocht is tot de tijd, gedurende welke daarop een opstal aanwezig is".

In onze verordening is nog steeds opgenomen dat men jaarlijks voor het onderhoud moet betalen (de afkoop optie is helemaal weg). Uit uw reactie begrijp ik dat het, indien het grafrecht verlengd wordt na 30 jaar, de facturering voor het jaarlijkse onderhoud gewoon weer aangezet moet/kan worden? Het besluit (wat doet vermoeden dat het tot in den treure is geregeld) doet daar niks aan af?

De 1e zin van uw 2e alinea suggereert dat er wat moeten worden ingevoerd. Doelt u dan op een daadwerkelijke wijziging van de verordening of kunnen de administratief medewerkers gewoon afspreken voortaan de jaarlijkse heffing weer aan te zetten?

Als laatste, waar moet men nog meer rekening mee houden. Is het bijvoorbeeld nodig de verordening op te zoeken waaruit de afkoopsom stamt om uit te zoeken of die voor 30 jaar was? Om dat juridisch af te dichten.

In afwachting en alvast bedankt.

Antwoord:

Geachte heer,

Een deel van mijn antwoord heb ik bewust wat algemeen geformuleerd, omdat dat het enige is wat ik met zekerheid kan zeggen.

U stelt nu een aantal nadere vragen. Die ik wel begrijp, maar waar ik geen antwoord op durf te geven.

Het probleem is, dat ik om een correct antwoord te kunnen geven, meer gegevens zou moeten hebben. Ik heb ook de ervaring dat als ik wat dieper in een bepaalde kwestie duik, bijvoorbeeld omdat ik onderliggende stukken krijg, er nog andere feiten of omstandigheden kunnen zijn, die ook relevant zijn, maar die een vragensteller aanvankelijk niet noemt. Dat is in ongeveer de helft van de gevallen zo. Die nadere gegevens kunnen wel tot een andere uitkomst leiden.

Niet voor niets staat in de spelregels van deze rubriek o.a.:
- Een vraag moet een algemeen karakter hebben. (...)
- Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (...) kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn.

Als iemand een zin of zinsnede uit een besluit aanhaalt, wil ik altijd de hele tekst van het besluit zien, omdat de rest van het besluit een andere inkleuring van de zin of zinsnede kan geven.
Ik zou ook de complete tekst van de verordeningen willen zien, die golden op het moment dat het besluit werd geformuleerd.
U schreef eerder dat u maar over een klein stukje historie van de beheersverordening(en) beschikte. Maar misschien zijn er oudere verordeningen, en ook oudere besluiten over de afkoop van onderhoudsrechten. Misschien leiden die tot andere conclusies.

U schreef in vraag 66961 dat de tekst in het besluit zo werd opgevat, dat er nooit meer onderhoud zou hoeven te worden betaald, ongeacht de termijn dat het graf nog zou bestaan. Of dat een juiste interpretatie is, durf ik niet te zeggen.
Of de jaarlijkse heffing gewoon weer aangezet kan worden, is een vraag waar ik zonder meer stukken gezien te hebben, geen 'ja' of 'nee' op durf te zeggen.

Ik geef ook niet overal commentaar op, anders kan ik soms eindeloos doorgaan. Ik las bijvoorbeeld dat onderhoud verschuldigd is totdat de begraafplaats gesloten wordt. Van dat soort regelingen word ik erg verdrietig. Er is geen enkele reden om niet meer voor grafrechten en/of onderhoud te laten betalen als een begraafplaats gesloten wordt. Pas als een begraafplaats opgeheven wordt, is dat logisch.

Waar u nog meer rekening mee moet houden, kan ik op voorhand niet zeggen. Pas als je bepaalde stukken in handen krijgt, lees je daar dat er nog andere stukken of situaties zijn die relevant kunnen zijn.
Ik kan wel zeggen dat alle verordeningen, reglementen en besluiten en individuele aktes van alle (later) gemeentelijke begraafplaatsen tussen 1829 en 2023 relevant kunnen zijn, maar aan zo'n antwoord ("Alles") hebt u ook niets. Men zal stapje voor stapje moeten bekijken wat nog relevant kan zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Hoe kan een graf voor eeuwig blijven bestaan?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >