Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aanwezigheid familie openen graf


23 oktober 2020

Vraag nummer: 61818

Geachte heer Van der Putten,
Binnenkort wordt er op onze begraafplaats een graf geopend, waarin minder dan 10 jaar geleden een persoon in is begraven.
Er is een vergunning van de gemeente hiervoor.
De kans bestaat dat de familie aanwezig wil zijn. Dat lijkt me niet verstandig, maar ook onwettig. Kunt u daar iets over zeggen?
S. Klerks

Antwoord:

Geachte heer,

Wat bedoelt u precies met het openen van een graf? Voor een begrafenis? Dat zult u waarschijnlijk niet bedoelen, want dan is er m.i. geen probleem.
Voor een opgraving? Misschien bedoelt u dat?
Voor het afgeven van DNA van een overledene, of een vergelijkbare handeling?

Het lijkt ook mij niet verstandig dat in de laatste gevallen familie van de overledene toekijkt. Ik weet niet hoe lang geleden de betreffende overledene begraven is. Na 2 jaar is de situatie naar verwachting heel anders dan na 8 of 9 jaar. Maar in alle gevallen zal de aanblik van een wellicht niet geheel verteerd lichaam voor nabestaanden niet eenvoudig zijn.
Anderzijds lijkt het mij ook begrijpelijk dat wanneer iemand twijfels heeft over zijn of haar afstamming en DNA wordt afgenomen, men ook wel graag wel weten dat het feitelijk gebeurt. En dat misschien vanaf een afstand kan of wil waarnemen. Of misschien zou willen dat een vertrouwenspersoon zou kunnen kennisnemen van de feiten.

De plek waar iets over de aanwezigheid van nabestaanden of anderen bij een opgraving geregeld kan worden, is het beheersreglement van de begraafplaats. De wet regelt hier niets over. De wetgever laat bewust veel over aan de begraafplaatshouder, om in een eigen reglement of verordening te regelen.

In het reglement uit 2013 van uw begraafplaats zie ik geen regeling over de aanwezigheid van derden bij opgravingen op ruimingen. De verordeningen van gemeentelijke begraafplaatsen hebben dat allemaal wel.

Maar mij lijkt dat u in dit geval gebruik kunt maken van artikel 51: "In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur."
Dit lijkt typisch een bepaling die op deze bijzondere situatie van toepassing kan zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP voor medewerkers van gemeenten

Interactieve dag Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws omdat de huidige wet niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen in de maatschappij.

Sinds maart 2020 is er nog een opmerkelijke ontwikkeling: gemeenten krijgen te maken met wensen van islamitische inwoners om een eigen begraafplaats te realiseren. Wat is dat eigenlijk: islamitisch begraven? Waar zijn gemeenten toe verplicht? Mr Willem van der Putten is bij een aantal van zulke projecten betrokken.

Mr Willem van der Putten geeft al ruim een decennium cursussen aan medewerkers Publiekszaken / Burgerzaken / Sociale Zaken en uitvaartverzorgers over de Wlb.
In 2020 zijn veel cursussen van andere aanbieders afgelast, maar in samenwerking met het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek, dat bij gemeenten een vertrouwde naam heeft, worden 2 bijeenkomsten in ruime zalen mogelijk gemaakt.

Er zal natuurlijk rekening worden gehouden met de dan actuele adviezen en richtlijnen met betrekking tot COVID-19. Dus alles onder dit voorbehoud.

Data:
1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur; of
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een bedrag ad € 395,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Docent:
Mr. Willem van der Putten is juridisch adviseur en directeur van de Stichting Grafzorg Nederland. Hij was o.a. senior-wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-gemeentesecretaris en rechter-plaatsvervanger. In de uitvaartbranche geniet hij bekendheid als voormalig voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en columnist bij diverse vakbladen. Veel gemeenten maken gebruik van zijn boeken over de Wet op de lijkbezorging en raadplegen zijn juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl/jurist

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >