Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vergunning herbegraven nodig (ambtshalve verlenen)


18 maart 2020

Vraag nummer: 60305

Geachte heer Van der Putten,

Het is mij bekend, dat voor het op- en herbegraven van een stoffelijk overschot een vergunning van de burgemeester nodig is. Nu is er echter een fout gemaakt met een begraving en moeten wij zelf als gemeente zorgen, dat de overledene alsnog in het juiste graf begraven wordt. Als er in een dergelijk geval al een vergunning (aan onszelf) nodig is, moet er dan ook een officieel verzoek (weer aan onszelf) gedaan worden of kunnen we volstaan met alleen de vergunning?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is heel vervelend, natuurlijk. Maar vergissingen zijn altijd mogelijk, ook op dit vlak.

Voor de opgraving uit het verkeerde graf is inderdaad weer een vergunning van de burgemeester nodig. Maar die vergunning kan ook ambtshalve worden verleend. Er hoeft geen externe aanvrager te zijn.

Een vergunning voor een opgraving is een vergunning waarbij het geen grote rol speelt aan wie die is afgeven. Er wordt vergunning gegeven om de heer X op te graven, ongeacht wie van de vergunning gebruik maakt. Het is niet zo dat aan zoon Jan X vergunning wordt verleend om zijn vader op te graven en dat dochter Marie dan niet de opgraving mag laten uitvoeren. Als een vergunning tot opgraving bestaat, mag iedereen er gebruik van maken.

Anders gezegd: ER mag worden opgegraven.
Een vergunning houdt niet in dat alleen zoon JAN zijn vader mag opgraven. Iedereen kan van de vergunning gebruik maken.

De burgemeester van uw gemeente kan een eenvoudige, korte, vergunning afgeven, dat de foutief begraven persoon opgegraven mag worden, teneinde in het juiste graf te ruste gelegd te worden. Er hoeft niet een persoon te zijn die de vergunning krijgt.
Wel moet er toestemming zijn van de rechthebbende van het graf waar de persoon nu in begraven is. Dat was weliswaar een fout, maar de rechthebbende moet er wel mee instemmen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >