Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzoek tot opgraving grafrust termijn is niet verstreken


13 mei 2022

Vraag nummer: 64911

Geachte heer van der Putten,

Er is een verzoek tot opgraving en herbegraving gedaan van een stoffelijk overschot van wijlen dat 2 jaar geleden is begraven.
Welke stukken/advies/toestemming heb ik nodig voor de verlening van de vergunning? Mag ik deze vergunning afgeven of juist niet?, gezien art. 31 lid 2 Wet op de lijkbezorging.
Ik ben u heel dankbaar!

Met vriendelijke groet,
xx
gemeente yy, afdeling Burgerzaken.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er is geen harde wettelijke regel die aangeeft wanneer je wel of niet als gemeente toestemming mag geven voor een op- en herbegraving.

In principe moet een overledene die begraven is, 10 jaar begraven blijven. Maar dat wil niet zeggen dat dat 10 jaar lang per se op dezelfde plek in hetzelfde graf moet zijn.

De wetgever wil dat men terughoudend is met opgravingen, om de grafrust niet (onnodig) te verstoren. Maar uitzonderingen zijn wel mogelijk; daarom mag een burgemeester vergunning geven. De vraag is of de reden voor de opgraving zwaar genoeg is.

U vraagt welke stukken, advies of toestemming nodig zijn voor de verlening van de vergunning. Dat staat in mijn boek 'Handboek Wet op de lijkbezorging' (uitgave Kon. Vermande), de boekjes 'Begraving' (uitgave SDU) en het Thematisch handboek lijkbezorging (uitgave SDU). Ik heb die boeken geschreven om niet telkens opnieuw tegen iedereen te vertellen wat er bij komt kijken en waarom.
Ik weet dat veel mensen een boek tegenwoordig beschouwen als een curiosum uit de antieke oudheid, maar ze geven nog steeds het antwoord op uw vraag.

Ik wil het wel kort voor u samenvatten. U hebt in elk geval een motivering van de aanvrager nodig, advies van de houder of beheerder van de begraafplaats en toestemming van de rechthebbende van het graf in geval van een particulier graf.

De motivering van de aanvraag is van groot belang om te kunnen beoordelen of de reden van de herbegraving groot genoeg is om de grafrust tijdelijk te verstoren en een vergunning te geven. Advies van de beheerder van de begraafplaats is nodig om te horen of sprake is van een algemeen of een particulier graf en wie rechthebbende van dat laatste graf is. Als sprake is van een algemeen graf, is het relevant om te weten of er nog andere mensen boven de betreffende overledene begraven zijn of niet. De beheerder moet ook aangeven of er andere problemen zijn die relevant kunnen zijn bij een opgraving.
De wet noemt al de toestemming van de rechthebbende als eis.

Of de reden van de opgraving zwaar genoeg is, moet uw burgemeester zelf afwegen. Voorbeelden waarin een vergunning is afgegeven is, omdat de ouders na enkele jaren gingen verhuizen naar ander deel van het land, omdat bleek dat iemand in een verkeerd graf begraven was, omdat iemand begraven werd in een graf van (schoon)familie waarbij later bleek dat die familie geen naam van de overledene op het grafmonument toestond, of omdat de identiteit van de overledene pas na enkele jaren bekend werd en de familie (in het buitenland) graag de overbrenging van het stoffelijke overschot had. Welke andere redenen belangrijk genoeg zijn, moeten burgemeesters zelf afwegen.

Ik heb uw naam en die van uw gemeente uit de vraag verwijderd, omdat het voor familie die zelf ook informatie over de opgraving zoekt, vervelend kan zijn te lezen dat u waarschijnlijk over hun kwestie advies vraagt.

Zie ook eerdere vragen en antwoorden over opgraven en herbegraven in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >