Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grondwater en grafkelder


24 augustus 2023

Vraag nummer: 67191

Beste heer Van der Putten,
Wij hebben een aanvraag voor het plaatsen van een, waterdichte, grafkelder ontvangen. Deze zou geplaatst moeten worden in een graf waar de grondwaterstand zo rond de 0,90 m is. Ik heb begrepen dat een graf met deze grondwaterstand niet uitgegeven mag worden voor de begrafenis van een kist. Is het wel mogelijk om hierin een grafkelder te plaatsen of gelden daarvoor dezelfde regels als voor een kist die in 'gewone' grond begraven wordt?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een grafkelder, mits waterdicht, is juist een goede oplossing om te kunnen begraven op locaties waar vanwege het hoge grondwater een kist niet gewoon in zand begraven zou kunnen worden.

De wetgever heeft ook geregeld dat de regels voor begraven met een bepaalde afstand tot het grondwater, niet geldt voor grafkelders.
Artikel 5 van het Besluit (niet de Wet) op de lijkbezorging regelt in lid 4: "De graven (men bedoelt: de kisten) bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand."
Artikel 7 lid 2 Blb regelt dat artikel 5 niet van toepassing is op grafkelders.

Een grafkelder mag dus van de wetgever in het grondwater staan. Er moet misschien wel op een bepaalde manier geborgd zijn dat hij niet door opwaartse druk naar boven kan komen drijven. Maar dat weet een bedrijf dat zulke kelders plaatst, mag je aannemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Hoe kan een graf voor eeuwig blijven bestaan?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >