Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Publicatie ruiming verplicht? (Nee, maar gemeenten leggen zichzelf overbodige regels op)


19 oktober 2020

Vraag nummer: 61774

Beste heer,

Is publicatie (krant, begraafplaats) bij ruiming verplicht?

Of hoeft dit niet als men een verklaring heeft van rh om niet te verlengen?

Mvg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wettelijk is de publicatie van een ruiming niet verplicht.

Maar uw gemeente heeft zichzelf de verplichting opgelegd om dat wel te doen, in uw beheersverordening voor de begraafplaatsen. In de artikelen 23 en 24. Nota bene een jaar voordat de ruiming feitelijk wordt uitgevoerd.

Hieronder de betreffende bepalingen:

"Artikel 23 Verwijdering grafbedekking na verstrijken van de termijn

1.
De grafbedekking kan na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf door het college worden verwijderd.

2.
Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking maakt het college ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd per brief aan de rechthebbende of, wanneer het een algemeen graf betreft, aan de belanghebbende bekend. Wanneer het adres van de rechthebbende of belanghebbende niet bekend is, maakt het college het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd door middel van een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafplaats bekend.

Artikel 24 Ruiming, bezorging van overblijfselen en as

1.
Het voornemen van het college om een graf te ruimen wordt ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden per brief aan de rechthebbende of, wanneer het een algemeen graf betreft, aan de belanghebbende bekend gemaakt. Wanneer het adres van de rechthebbende of belanghebbende niet bekend is maakt het college het voornemen tot ruiming van het graf gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip van ruiming door middel van een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend."


Deze voorschriften in de verordening gelden altijd. Men kan ze niet 'overslaan' of niet toepassen als er een verklaring van de rechthebbende is om het grafrecht niet te verlengen. Ze zijn zowel van toepassing als het gedenkteken of de inhoud van het graf direct na het eindigen van het grafrecht geruimd wordt. Als het graf (vrijwel) onmiddellijk geruimd wordt, kan de correspondentie over het (niet) verlengen van het grafrecht als de in deze artikelen bedoelde mededelingen worden beschouwd. Maar als de steen en/of het graf een paar jaar later worden geruimd, moet er eerst een wachttijd van een jaar worden gehanteerd. Ook als een graf na 80 jaar wordt geruimd.

Ik vind het nogal overdreven regels, om niet te zeggen onzinnige regels, die geen enkel redelijk doel dienen. Maar gemeenten doen dit zichzelf aan door dit in verordeningen te zetten. Men neemt blind dit soort regelingen uit de VNG model-verordening over. Ik kan het alleen maar met grote verbazing constateren.

Hoe los je dat op? Die bepalingen in de verordening schrappen. Een simpele en doeltreffende oplossing.

Een paar dagen gelden was er ook een vraag van een collega van een andere gemeente, vraag nummer 61753. Ook een 'goed voorbeeld 'van een onzinnige regeling. Gewoon schrappen is de oplossing.

Dan is dit een goede plek en het juiste moment om lezers te attenderen op de cursussen die ik volgende maand en in december o.a. over gemeentelijke verordeningen geef. Dan adviseer ik om dit soort overbodige en onnodig belastende regelingen te schrappen.

Soms geef ik ook cursussen bij een gemeente aan huis. Daar kan men mij over mailen.
Zie voor de cursussen in november en december hieronder.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Interactieve dag Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws omdat de huidige wet niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen in de maatschappij.

Sinds maart 2020 is er nog een opmerkelijke ontwikkeling: gemeenten krijgen te maken met wensen van islamitische inwoners om een eigen begraafplaats te realiseren. Wat is dat eigenlijk: islamitisch begraven? Waar zijn gemeenten toe verplicht? Mr Willem van der Putten is bij een aantal van zulke projecten betrokken.

Mr Willem van der Putten geeft al ruim een decennium cursussen aan medewerkers Publiekszaken / Burgerzaken / Sociale Zaken en uitvaartverzorgers over de Wlb.
In 2020 zijn veel cursussen van andere aanbieders afgelast, maar in samenwerking met het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek, dat bij gemeenten een vertrouwde naam heeft, worden 2 bijeenkomsten in ruime zalen mogelijk gemaakt.

Er zal natuurlijk rekening worden gehouden met de dan actuele adviezen en richtlijnen met betrekking tot COVID-19. Dus alles onder dit voorbehoud.

Data:
1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur; of
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een bedrag ad € 395,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Docent:
Mr. Willem van der Putten is juridisch adviseur en directeur van de Stichting Grafzorg Nederland. Hij was o.a. senior-wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-gemeentesecretaris en rechter-plaatsvervanger. In de uitvaartbranche geniet hij bekendheid als voormalig voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en columnist bij diverse vakbladen. Veel gemeenten maken gebruik van zijn boeken over de Wet op de lijkbezorging en raadplegen zijn juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl/jurist

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >